Bővítették a komáromi városi vízműtelepet

2021. október 13. - 16:12 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXVIII.

Bővítették a komáromi városi vízműtelepet
Komárom látképe (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXIX. rész)

Az 1915. november elején kiadott hivatalos veszteséglista szerint a Felső-Csallóközből elestek: Vaskó Balázs (Komárom) hadapród a 83. gyalogezredből, Kovách Zénó Pál (Komárom, szül. 1892) szakaszvezető a repülőgéposztagból, Goda Sándor (Komárom) őrmester a 19. gyalogezredből.

*

A Przemyślben fogságba jutott katonákról kiadott 3. számú kimutatásban a következő felső-csallóköziek szerepelnek: Béla Sándor, 1. munkásosztag (Nemesócsa), Bogár Gyula közlegény (Nagymegyer).

*

A Komáromi Ujság részéről a vak katonák javára megindított gyűjtéshez újabban Biringer René 3 Koronával, Tóth Lajosné 1 Koronával járult hozzá. Az adomány összértéke ezzel 1913 Korona 94 fillérre emelkedett.

*

A háború következtében Komárom város lakosságának száma időnként az 50 ezer főt is elérte. Az eredeti vízmű teljesítő képessége ennek okán már nem felelt meg a település paramétereinek. Ezért a hadügyminisztérium 1914. szeptember havában el- és megrendelte a közmű bővítését. A kivitelezést a helybéli császári és királyi hadmérnökségi igazgatóság felügyelte és ellenőrizte. A beruházás 1915 novemberében készült el. A felülvizsgálaton, illetve az átadáson 1915. november 18-án a hadvezetőség mellett a város tisztségviselői is részt vettek. A használatbavételi eljárást F. Szabó Géza polgármester, Bíró Sándor városi főmérnök és Sárkány Miklós, a belügyminisztérium műszaki osztályának mérnöke, a város részéről felkért szakértő közreműködésével folytatták le. A katonai hatóságokat Kleiner császári és királyi hadmérnökkari alezredes, Schőn Győző budapesti gázgyári igazgató, mint a katonai hatóság által meghívott polgári szakértő és Harnik István okleveles gépészmérnök, a bővítési munkák építésvezetője képviselték. A vállalkozók közül jelen voltak: Boldoghy Gyula és Lipps Ottó főmérnök a Terdloff Dittrich budapesti szivattyúgyárból.

*

Erzsébet napján [1915] a komáromi Szent András-templomban gyászmisét, az iskolában –ünnepélyeket tartanak Erzsébet magyar királyné (1837–1898) tiszteletére.

*

Hirdetés: „Burgonya kapható a Komárom vármegyei Mezőgazdák Szövetkezeténél.“


Lelkes Vince