Bugár Viktor: "Fiatalok, nekünk kell változást hoznunk!"

2019. október 8. - 13:41 | Régió

Bugár Viktornak hívnak, 30 éves vagyok, nős, egy gyermek apukája. A Dunaszerdahelyi járás szívéből, Csallóközkürtről származom. Foglalkozásomat tekintve jogász vagyok, a jogon belül legfőképp földügyekkel és ingatlanjoggal foglalkozom.

Bugár Viktor: "Fiatalok, nekünk kell változást hoznunk!"

A magyar kisebbség politikusaiba vetett hitem az utóbbi években nekem is megingott, alternatívát kíván. Azt látom, hogy a környezetemben élő emberek mérhetetlenül csalódottak, sőt, hosszabb ideje már statisztikailag is kimutatható, hogy a szlovákiai magyarság választókedve egyre romlik. Választások alkalmával Dél-Szlovákia választóinak többsége inkább otthon marad, mivel hosszú idő óta csak az elhasználódott, szakmailag alkalmatlan politikusok hitegetik őket. Az utóbbi három év pedig megmutatta, hogy a szlovákiai magyar politikusok asszisztálnak egy korrupcióval terhelt, gyilkosság gyanújába keveredett támogatóval rendelkező kormánykoalíciónak.

Véleményem szerint a kialakult helyzeten nekünk, fiataloknak kell változtatnunk, mégpedig úgy, hogy tanulunk az elmúlt évek politikai baklövéseiből és hibáiból. Nem könnyű a feladat, ami előtt állunk. Hiszen olyan időszakban kell/kellene cselekednünk, amikor három évtized lehetősége után nézünk farkasszemet a déli régió infrastrukturális és beruházási elmaradottságával, helyenként kimagasló munkanélküliségével. Mindezek következtében pedig a falvainkból a fiatalok a jobb megélhetést biztosító nagyobb városokba költöznek. Ezzel viszont falvainknak a magyarságot megtartó ereje vészesen lecsökken.

Fontos tudatosítanunk, hogy mi vagyunk az a generáció, akinek élhető és fejlődő vidéket kell a jövő nemzedékének örökül hagynia. Gazdasági, oktatási, környezetvédelmi kihívásokkal kell szembenéznünk, és a déli régió embereinek jólétére kell koncentrálnunk.

A Magyar Fórumban tudatosítottuk ezeket a feladatokat, és hisszük, hogy egy egységes magyar képviselettel biztosíthatjuk a jövő nemzedékek jólétét. Viszont azt is meg kell értenünk, hogy az öt százalékos küszöb megugrása érdekében a magyar érdekeltségű pártoknak félre kell tenniük büszkeségüket, személyes sérelmeiket, és elővenni a tudást, amivel közösen egy fejlődést biztosító, demokratikus, Európa-orientáltságú programot alkotnunk.

A jelenlegi társadalom politikai generációváltásért kiált.

Én a Magyar Fórum berkein belül fiatal, tenni akaró embereket ismertem meg. Mivel főképp politikában tapasztalatlan emberek alkotják pártunkat, ezért a párt vezetésével Simon Zsoltot bíztuk meg, aki gazdag politikai tapasztalattal rendelkezik, és nem félt nemet mondani annak az iránynak, melyet a jelenlegi kormány képvisel.

Én hiszek az emberközeli és tiszta politikában, melyben az értékek és elvek fontosabbak az egyének és csoportok érdekeinél.

Fiatalok, nekünk kell változást hoznunk!

(PR-cikk)