Bűnbocsánat, méltányos büntetés, szabadláb – Ezt kérték a maffiaper vádlottjai

2019. március 21. - 00:00 | Régió

Március 20-án sor került a záróbeszédekre, melyekkel véget ért a 2000-es években Sátor Lajos köré szerveződő csallóközi maffia nyolc tagja ellen 2018 májusa óta zajló büntetőper. Az ítélethirdetés hétfőn lesz.

Bűnbocsánat, méltányos büntetés, szabadláb – Ezt kérték a maffiaper vádlottjai
Nagy Zsolt - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

A Specializált Büntetőbíróságon szerdán elhangoztak a védőügyvédek záróbeszédei, majd a vádlottak is felszólalhattak az utolsó szó jogán.

Korábban itt írtunk arról, hogy a vádlottakat pontosan mivel is vádolják, itt pedig arról, hogy milyen büntetést javasol nekik az ügyész.

Nagy Zsolt védőügyvédje szerint védence vallomása jelentősen segítette a büntetőper bizonyítási szakaszát, ahogy más bűncselekmények felderítését is. A védelem hangsúlyozta: a megszólaltatott pszichológus szakértő szerint a bűncselekmények beismerése és a bűnbánó magatartás javítja a vádlott reszocializációs kilátásait.

„Teljes beismerő vallomást tettem, tetteimet mélyen és őszintén megbántam, a károsultaktól bocsánatot kértem. A bíróság is biztosan tudja, hogy együttműködöm a rendőrséggel mindennel kapcsolatban, amit én követtem el, és amiről tudok, arról csakis az igazat vallom, senkit nem vádolok hamisan. (...) Tisztában vagyok vele, hogy szabadságvesztésre fognak ítélni, de tisztelettel kérem a bíróságot, hogy legyen velem engedékeny, mert átnevelhető vagyok, olyan ember vagyok, aki meg tud javulni. (...) Sátor Lajos haláláig mindig az ő, vagy Kádár Krisztián utasítására követtem el bűncselekményt. Sátor halála után semmilyen bűncselekményt nem követtem el, holott kaptam utasítást emberek likvidálására. Ezzel csak arra akarok rávilágítani, hogy ha nem teljesítem Sátor Lajos vagy Kádár Krisztián utasításait, ugyanúgy meggyilkolnak, mint a legjobb barátomat, Reisz Andort”

– jelentette ki záróbeszédében Nagy Zsolt.

Kádár Krisztián védője elmondta, nyilvánvaló, hogy védence a bűnszervezet tagja volt, viszont hangsúlyozta, hogy a gyilkossági ügyekben ártatlan. Szerinte ezt bizonyítja, hogy Kádár sem a Sátor-, sem a Reisz-gyilkosság esetében nem húzta meg a ravaszt, és ragaszkodik ahhoz is, hogy indítéka sem volt a gyilkosságok elkövetéséhez. Sőt, a védelem szerint számításba jöhet az a lehetőség is, hogy Sátor nem is halt meg, mivel az eltérő tanúvallomások és a holttest hiánya miatt nem lehet teljes bizonyossággal leszögezni, hogy az egykori maffiafőnök halott. Álláspontja szerint ezt a feltételezést erősíti az is, hogy Horváth Lehel – aki az ügyirat szerint végzett a károsulttal – február 14-én a Nagyszombati Járásbíróság folyosóján úgy nyilatkozott a sajtónak, hogy nem lőtte le Sátort... A vádlott védőügyvédje kiemelte azt is, hogy a Reisz-gyilkosság esetében legfeljebb hullagyalázással lehetne vádolni védencét (Kádár bevallottan asszisztált a holttest feldarabolásához), és arra is felhívta a figyemet, az Écsi Béla ellen elkövetett emberrablás előtt a résztvevők nem tudhatták előre, hogy az esetnek gyilkosság lesz a vége.

Kádár Krisztián

„Bocsánatot szeretnék kérni a sok szörnyűség miatt, amit ez a bűnszervezet okozott, főként azért, mert bizonyos ideig én is tagja voltam ennek a csoportnak. Nagyon-nagyon sajnálom, és nagyon-nagyon bánom. Éppen ezért az elejétől fogva együttműködök a bűnüldöző szervekkel, és nagy mértékben segítem felderíteni azokat a bűntetteket, amelyeket Sátor Lajos csoportja elkövetett”

– szólalt fel Kádár Krisztián.

Zakál Ferenc védőügyvédje kitart amellett, hogy ügyfele bűnösségét semelyik vádpontban nem sikerült bizonyítani. Ő is hangsúlyozta, hogy szerinte nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani azt, hogy Sátor Lajos meghalt, és emellett szól az is, hogy az 1999-es dunaszerdahelyi tízes gyilkosság kapcsán Sátort továbbra is gyanúsítottként tartják számon a rendőrök.

„Nem tartoztam semmilyen bűnszervezethez, és nem is támogattam semmilyen bűnszervezetet. Én csak barátkoztam Reisz Andorral, és az ő eltűnése után Kádár Krisztiánnal is, akivel közösen üzleteltünk. Véleményem szerint a bizonyítási eljárás egyértelműen megmutatta, hogy Sátor Lajos halálához nincs semmilyen közöm. Soha nem volt okom és indítékom Sátor Lajos meggyilkolására. (...) A dióspatonyi cigarettagyár ügyében a bűnösségem az, hogy Reisz Andor kérésére Kínába utaztam (megrendelni a gyártósort – a szerk. megj.), de hát ki utasította volna el a lehetőséget, látni Kínát. Feltételeztem, hogy törvényes és normális üzletről van szó, legális gyártásról, ugyanis tudtam, hogy az ott dolgozókat munkaszerződés alapján alkalmazták. (...) Az említettek alapján kérem a bíróságot, szabadítson fel az összes vádpont alól”

– mondta a bíróságon Zakál Ferenc.

Bugár György védője Nagyéhoz hasonlóan érvelt. Elmondta, hogy ügyfele minden információt megoszt a bűnüldöző szervekkel, megbánást tanúsított, és többször is bocsánatot kért a károsultaktól, amely a reszocializációs prognózisát is pozitív irányba mozdítja el.

Bugár György

„Szégyellem magam a tetteimért, sajnálom, hogy azokat már nem lehet visszacsinálni, az elvett életeket visszaadni. A tetteimet kifogás nélkül bevallottam, teljes mértékben együttműködöm a vizsgálókkal, hogy legalább így enyhítsem tetteim következményeit, és vállaljam értük a felelősséget. (...) Az együttműködésem alapján már több eljárás is indult az elkövetők ellen. Tudom, úgy minősíthető, hogy már későn bánom tetteimet, azok következményeit, de így, a hozzáállásommal legalább segítek felfedni a bűnözői csoport szörnyű cselekedeteit. Meg akarok javulni, ki szeretném törölni a múltat, és közlöm a tisztelt bírósággal, hogy nagyon bánom tetteimet. És végtelen bocsánat az áldozatoknak”

– hangzott el Bugár záróbeszédében.

A Vlčko Pál védőügyvédje által előadott védőbeszéd jelentős része arról a tanúról szólt, aki egyedüliként tanúsítja azt, hogy a vádlott érdekeit szolgálta a maffia egyik strómanjának meggyilkolása. Ezzel az üggyel kapcsolatban semmilyen közvetlen bizonyíték nincs Vlčkóval szemben, védőügyvédje pedig ragaszkodik ahhoz, hogy a gyilkossághoz védencének semmi köze. A vádlott védője szintén kitart amellett, hogy Vlčko nem tudhatta, hogy Écsi Béla ellen 2004-ben gyilkosság készül, ebből kifolyólag pedig azt javasolta, hogy csak a bűnszervezeti tagságért vonják őt felelősségre.

„Hiszem és bízom abban, hogy a tárgyalások során kiderült, hogy az én cselekedeteim nem voltak olyan súlyosak, ahogyan az a vádiratban áll, és ahogyan azokat felróják nekem. Igen, tetteimmel igyekeztem könnyebbé, jobbá tenni az életet, és segíteni bizonyos embereknek, gyakran haladéktalanul és naivan, de ma már tudom, hogy én is lehettem volna áldozat. Tisztelt szenátus, bízom szakmaiságukban és pártatlan professzionalitásukban. Egyúttal bízom abban, hogy a tetteim súlyához mérten megfelelő büntetést szabnak ki számomra, amit alázattal elfogadok, és aminek letöltését követően méltósággal visszailleszkedhetek a társadalomba, amelynek hasznos tagjává akarok válni”

- mondta Vlčko.

Márik Andor képviselője ügyfele teljes felmentését kérte. Álláspontja szerint Márik nem tudott arról, hogy Écsi ellen gyilkosság készül, ráadásul ő nem volt jelen a pozsonyi emberrablásnál, csupán a későbbi gyilkosság helyszínére hívták őt oda, hogy figyelje, nem jön-e valaki, míg a többiek az erdőben gödröt ásnak. Elmondása szerint később nem is kérdezte a többiektől, mi történt az erdőben, így nem is tudott a gyilkosságról. Elutasítja azt is, hogy tagja lett volna a maffiának. Állítja, ügyfele szabadlábon rendezett életet élt, szomszédai segítőkész embernek írták le.

Márik Andor

„Tisztelt bíróság, tisztelt ügyész úr! A bűncselekményeket, amiket felrónak nekem, nem követtem el, és ártatlannak érzem magam”

– jelentette ki Márik.

Szamaránszky Roland – akit Márikhoz hasonlóan bűnszervezeti tagsággal és az Écsi-gyilkosságban való részvétellel vádolnak – védőügyvédje szintén azt javasolta a bíróságnak, hogy mentsék fel védencét minden vádpont alól.

„Soha, semmilyen bűnszervezetben nem voltam, és nem vettem részt semmiféle bűncselekményben ezekkel az emberekkel. Akik ezt állítják, azok teljes mértékben hazudnak – vagy kisebb büntetésért, vagy büntetlenségért cserébe. (...) Kint rendes életet élek, törődök a családommal, dolgozó ember vagyok. Úgyhogy kérem a bíróságot, teljes mértékben szabadítson fel a vádak alól”

- jegyezte meg Szamaránszky.

Boris Drevenák védelme elsősorban a vélt vagy valós eljárásbeli hibákra, és egyes bizonyítékok jogszerűtlen felhasználására hívta fel a figyelmet, és nehezményezte, hogy a bíróság nem tette lehetővé egyes bizonyítékok bemutatását és bizonyos tanúk beidézését, amelyek és akik mind ügyfele ártatlanságát bizonyították volna. Megjegyezte azt is, hogy a védencénél talált, hamisnak tartott rendőri igazolványt Drevenák csupán a gyerekekkel történő játék során használta. A védőügyvéd azt javasolta a szenátusnak, hogy minden vádpont alól (bűnszervezeti tagság, Écsi-gyilkosság) mentsék őt fel.

Boris Drevenák (balra)

„Tisztelt szenátus! A nekem felrótt bűncselekményeket nem követtem el, és ártatlannak érzem magam. (...) Az operatív nyomozói beosztásom, ennek munkatöltete egyenesen megkövetelte, hogy bűnügyileg terhelt személyekkel találkozzak, amit meg is tettem, és a vonatkozó előírások szerint jártam el. Mindegyik vádlottal, és bizonyos tanúkkal is munkavégzésem során ismerkedtem meg. A munkabeosztásomból kifolyólag nem befolyásoltam, és nem is befolyásolhattam semmilyen vizsgálatot, (...) az én feladatom az volt, hogy alapanyagot gyűjtsek az illetékes vizsgáló számára, akinek a hatáskörében volt az adott eset. (...) Nincs bizonyíték arra, hogy a bűnszervezet tagja lettem volna, és sosem szolgáltattam információt a bűnszervezet számára”

– fogalmazott a bíróságon Boris Drevenák.

A Specializált Büntetőbíróság hétfőn, március 25-én hirdet ítéletet a vádlottak felett.

(db)


Korábbi beszámolóink a csallóközi maffiaperről (időrendi sorrendben):

Csonti bevallotta, hogy gyilkos

Megeredt Csonti nyelve: Sátor Kaliňák csúcsrendőrén keresztül akart visszatérni a normál életbe

Zakál mindent tagad, Csonti tovább csiripel

Névsorolvasás a bíróságon – Ők voltak a Sátor-maffia tagjai

„Öröm Dunaszerdahelyen élni, vádlott úr!“

Ő nem olyan, mint a többiek, ő nem gyilkos

Kádár tovább tagadta a gyilkosságokat, majd félbeszakadt a csallóközi maffia büntetőpere

"Sátor Lajos pisztolyt nyomott a számba"

„Csonti elásott egy kisebb falut"

Egy halálfej és kilenc koponya – Sátor Lajos magára varratta a tízes gyilkosságot

A megyeri adóhivatalban megnyílt a pénzcsap, és ömlöttek a milliók a csallóközi maffia kasszájába

Csonti elsírta magát, amikor Spišiakkal találkozott

Sátor Lajos: “Anyu, jobb, ha nem tudsz semmiről!”

Nem biztos, hogy olcsón megússza a gyilkosságokat a koronatanú

Elnapolták Horváth Lehel kihallgatását

Ott volt a Fontánában, de nem emlékszik semmire

“Talán azt gondolták, istenek”

MAFFIA: Ki pisál széllel szemben, Horváth vagy Kádár?

Az albári polgármester sofőrje szervezte meg a Sátor-Trnka csúcstalálkozót

„Azt kiabálta, hogy kinyírja az összeset, és Kádárral kezdi, ő lesz az első!”

Sátor sírva fakadt, Kádár izzadt, egymástól rettegtek

Trnka megúszta, neki nem kell a bíróságon magyarázkodnia Sátor Lajos miatt

Lučanskýt Sátor Lajosról vallatták, és megszólalt a tízes gyilkosság túlélője is

Temetőt csináltak a csallóközi határból, sorban kerülnek elő a holttestek

Csonti kilenc hónap után előbújt a börtönből

Életük végéig rács mögött maradnak Sátor Lajos emberei? Közeleg az ítélet napja!

Megérte kitálalni – Az ügyész a csallóközi maffia egyetlen tagjának sem javasolt életfogytiglant