Jönnek a választások - újra fontossá vált a termőföld védelme!

Csicsai Gábor | 2015. szeptember 7. - 13:23
"Alkotmányba foglaljuk hazánk termőföldjének megvédését!" - hangoztatta a kormányfő a parlament ünnepi ülésén a pozsonyi várban. De ki elől is kell most hirtelen megvédeni a földet? - kérdem én, a földet megművelő gazda. "Hát az idegenek, a külföldi befektetők elől!" - mondta a miniszterelnök a beszédében. "És mi a különbség az ugyanúgy könyörtelenül nyereségorientált külföldi illetve a hazai befektető csoportok között?" - kérdezem újra. "... Mert azok a mieink" - mondaná a kormányfő minden bizonnyal. Mert más különbség tényleg nincs...

De mi is történt négy évig ez ügyben? Gyakorlatilag semmi! Politikai kampány részévé tenni a termőföld tulajdonjogát persze lehet. De azért nem árt, ha az, aki ilyenből akar tőkét kovácsolni, konyít is valamicskét a szlovákiai helyzethez. Ellenkező esetben az egész csak olcsó szlogennek, frázispufogtatásnak fog hangzani. Amikor arról beszélünk, hogy Szlovákiában a „külföldi befektetők” a szó legszorosabb értelmében felvásárolják a gazdák elől a termőföldet, nem kizárólag a külföldire kell helyezni a hangsúlyt, hanem a „befektetés" szóra. Ma itthon a kétkezi gazdálkodó, aki kizárólag mezőgazdaságból él, egyszerűen nem képes lépést tartani a nagypénzű befektetőkkel sem az eladásra kerülő földterületek ára, sem pedig azok nagysága tekintetében. Ma Szlovákiában csak az képes jelentős termőföldet vásárolni, aki a pénzét nem mezőgazdaságból szerezte, csak ott akarja fialtatni, befektetni. Ez pedig a gazdák szempontjából egészségtelen, gyakran öngyilkos kényszerversenyt eredményez. A gazdák ahelyett, hogy a megtakarított pénzüket termeléstechnikai fejlesztésekbe fektetnék, így tartva lépést a gyorsan fejlődő piacon, kénytelenek ezt termőföld vásárlására fordítani, ami gyakorlati hasznot csak vagy egy emberöltő után képes majd hozni. Így semmi pénzük sem marad a fejlesztésre, a technológia korszerűsítésére, ahogy az alapvető termények feldolgozására sem. Rövid időn belül elveszítik versenyképességüket. Ennek következtében jobb esetben fel fog kelleni számolniuk a legkisebb profitot termelő, bizonytalan tevékenységüket, mégpedig az állattenyésztést vagy a zöldségtermesztést. Paradox módon éppen azokat, amelyek a legtöbb embernek adnak munkát. Esetleg behódolnak majd a globalizációs folyamatnak és valamelyik befektetőhöz csapódnak... Nem tudom, miért gondolja valaki azt, hogy egy szlovákiai befektető kevesebb bérletet fog kérni a drágán megvásárolt földjéért, mint egy külföldi, vagy netán hogy egy szlovákiai befektető csoport tekintettel lesz az éves aszályra vagy bármilyen más, előre nem látható problémára. Még mindig nincs megoldás! 2010 decemberében, személyesen indítványoztam, hogy hosszabbítsuk meg a földvásárlási tilalmat, így kellő időt és teret biztosítsunk a termőföld védelmét szolgáló törvény megalkotásához. Olyan jogszabály elfogadásához, amely a tényleges földhasználók érdekeit veszi figyelembe, nem pedig a spekulánsokét. Sajnos, ez máig nem született meg. Pedig elengedhetetlen, hogy hosszú távú, biztos hozzáférést biztosítsunk az alap termelőeszközhöz, ami a mi esetünkben a termőföld. Szükség van egy szabályozó intézmény létrehozására (hasonlóra, mint amilyen az URSO az energetikában), amely egyértelmű szabályokat biztosítana kiszámítható feltételek mellett, szabályozná a termőföld vételi árát, a földbérleti díjak nagyságát, az itt termelt terményektől, terméshozamtól, na és persze a piaci áraktól függően évi szinten. Szabályozná tehát a kivethető földbérlet, valamint a földadók magasságát a helyi termelési adottságokhoz mérten, így biztosítva azok fenntarthatóságát. Hasonló folyamatot képzelek el, mint amilyet mostanság az energiapiacon hangsúlyoznak, éspedig hogy állami szinten történjen a reguláció azért, hogy az energiahordozók ára a legalacsonyabb legyen a lakosság számára. Meggyőződésem, hogy abban a pillanatban a termőföld újra egyszerű, reális értékű termelőeszközzé válna, nem pedig befektetésre szolgáló áruként funkcionálna. Mi történik mostanság? Sajnos, újra tanúi vagyunk annak, hogy a kormányfő hirtelen aktivizálni próbálja magát földügyekben, és ezt kampányként használja fel. Mi, a vidék szülöttjei és érdekeinek védelmezői a Polgári Vízió 2016 értelmében még határozottabban követeljük: a becsületes gazdák érdekeit szolgáló megoldást kell életbe léptetni, éspedig mihamarabb!