Verejné obstarávanie

2020. szeptember 14. - 16:20

Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutného pre výrobu a inovácie

- Zápisnica technika.pdf

 

Verejné obstarávanie č. 1. - Podpora kreatívnej tvorby - Programátorské práce na portály parameter.sk.

- Príloha 6 cenová ponuka.xlsx
- Výzva služby.docx

 

Verejné obstarávanie č. 2. - Obstaranie hmotného a nehmotného majetku nevyhnutných pre výrobu a inovácie.

Príloha 5 opis zakazky  a cenová ponuka.xlsx
Výzva tovary.docx

 

Zápisnica k zákazke podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

- Zápisnica.pdf