Csaknem maximális fizetést szavaztak meg Orosz Csabának Somorján

2022. november 30. - 07:11 | Régió

A somorjai képviselő-testület a múlt hét végén tette le az esküt a polgármesterrel együtt. Az alakuló ülés napirendi pontjai között ezenkívül a szakbizottságok megalakítása, az alpolgármester kijelölése, az eskettetők kiválasztása és a polgármesteri fizetés meghatározása volt. 

Csaknem maximális fizetést szavaztak meg Orosz Csabának Somorján
Orosz Csaba - Fotó: Szinghoffer Mátyás

„A Szövetség képviselőcsoportja mérlegelte a helyzetet. Somorja város polgármesterének alapfizetése a 2021-es átlagfizetés 2,81-szerese, nekünk ezt az alapösszeget jogunk van 60%-os nagyságrendig megemelni. Mérlegeltük az elmúlt négy év munkáját, konstatáltuk, hogy Somorja fejlődött, és úgy értékeltük, hogy Orosz Csaba sikeresen és jól vezette Somorját, ami jó ad arra, hogy a város a következő négy évben is sikeres legyen. 50%-os emelést javaslunk" - szögezte le az ülésen Nagy József, a Szövetség képviselőcsoportjának vezetője. Miután pedig ez a frakció tulajdonképpen az egész testületet jelenti, hiszen 19-ből 19 képviselőt juttatott be a párt, a javaslattal a teljes testület egyetértett és megszavazta azt.

Abszolút számokban ez annyit tesz, hogy Orosz Csaba az elkövetkező időszakban bruttó 5 105 eurót keres majd havonta. Az alapfizetést meghatározó 2021-es átlagbér 1211 euró, Somorja pedig a törvény által meghatározott táblázatban a 10 és 20 ezer közti lakosságszámmal bíró városok közé tartozik, ami - mint azt a képviselő már megemlítette, 2,81-es koeficienst határoz meg. Ennek megfelelően 3 403 euró lenne egy Somorja méretű város polgármesterének alapfizetése. A törvény szerint ennél kevesebb nem lehet, a képviselők pedig ezt emelhetik meg az alapfizetés 60%-áig terjedően. A maximum 5 445 euró lenne. (Dunaszerdahelyen semennyit nem spóroltak a polgármesteren.)

A város alpolgármesterének címére Orosz Csaba Veres Gábort kérte fel, aki már az elmúlt négy évben is betöltötte ezt a posztot (azt megelőzően pedig éppen Orosz Csaba volt az alpolgármester Bárdos Gábor mellett). "Együtt dolgoztunk az elmúlt négy évben és maximálisan elégedett voltam, jól volt az együttműködésünk. A rábízott munkát maximális odaadással végezte el" - jegyezte meg Orosz Csaba, hozzátéve, Veres Gábor félmunkaidőben tölti majd be ezt a posztot, ahogy eddig is.

Eskettetőknek Veres Gábort, Domsitz Mártont, Balheim Henriettát, Varju Pétert, Bartalos Pétert és Pálinkás Évit jelölték ki.

A testület tanácsadói hatáskörrel bíró szakbizottságai közül az építésügyi és városfejelsztési bizottságot Faragó Zoltán, a pénzügyi és vagyonjogit Élesztős Pál, az oktatásügyit Veres Gábor, a kulturálist Varju Péter, az ifjúsági és sportbizottságot Duducz Tibor, a környezetvédelmit Domsitz Márton, a közlekedésügyi, közrendvédelmi és tűzvédelmi bizottságot Jávorka Tamás, a vállalkozásfejlesztési és idegenforgalmit Balheim Henrietta, a szociális és egészségügyit Varga Renáta, a közérdekvédelmi és összeférhetetlenségi bizottságot Jáger Angéla, a panaszvizsgáló bizottságot Élesztős Pál, míg a Tejfalu városrészt érintő bizottságot Nagy József vezeti majd.

(SzT)