Csallóközi települések nyújthatják be támogatási igényüket csatorna- és szennyvíztisztító építésére

A szaktárca több millió euróval támogatja szennyvízcsatornák építését a védett vízgazdálkodási területeken.

A környezetvédelmi minisztérium a Környezeti Minőség Operatív Program keretében 24,6 millió eurós támogatást nyújt szennyvízhálózat- és szennyvíztisztító telepek építésére a nagykapacitású vízforrásokkal rendelkező védett vízgazdálkodási területen fekvő 2000 lakosegyenérték (LE) alatti agglomerációknak.

A lakosegyenérték egy lakos által naponta a csatornába bocsátott szennyvíz szervesanyag-tartalma. Az EU irányelve szerint egy LE az a szennyvízben lévő biológiailag lebontható szerves szennyezőanyag-mennyiség, amelynek ötnapos biokémiai oxigénigénye 60 g naponta. Egy lakos általában naponta 150 liter szennyvizet termel.

A vízvédelem a minisztérium egyik prioritása. Hamarosan a kormány elé kerül a Lex Csallóköz, a stratégiai vízgazdálkodási területek védelmére vonatkozó jogszabály is, amely a zöldtárca által az elmúlt két évben elfogadott vízvédelmi intézkedések sorába illeszkedik. Ezek közé tartoznak a régi környezeti terhek felszámolása érdekében hozott, vagy a szennyvízkezelés és a növényvédőszerek használatának felügyeletét szigorító intézkedések. Emellett a minisztérium kiemelt hangsúlyt fektet a csatornázás pénzügyi támogatására is.

Június 12-én tette közzé azt a pályázati felhívást, melyre önkormányzatok, településtársulások, a közüzemi csatornaszolgáltatás terén üzleti tevékenységet folytató jogi személyek és vízművek jelentkezhetnek. A Kohéziós Alap forrásait csatornahálózat- és szennyvíztisztító telep építésére lehet fordítani azokban a 2000 LE alatti agglomerációkban, melyek nagykapacitású vízforrásokkal rendelkező védett vízgazdálkodási területet érintenek

A rendelkezésre álló keret 24,6 millió euró, amely az állami költségvetési hozzájárulással és a kérvényezők önrészével együtt eléri a 29 millió eurót.

Kizárólag azok a csallóközi vízvédelmi területen fekvő agglomerációk jogosultak a vissza nem térítendő támogatásra, melyeket Szlovákia Vízgazdálkodási Tervének (Vodný plán Slovenska) 8.5 számú melléklete sorol fel, beleértve Nagyudvarnokot és Eperjest.

A pályázati felhívás teljes szövege a www.op-kzp.sk címen érhető el.


(para)