csallóköznádasd
2018 január 9.
2018 január 8.
2018 január 5.
2017 december 22.
2017 december 17.
2017 december 15.
2017 szeptember 9.
2016 november 5.
2016 szeptember 26.
2015 március 1.
2015 február 28.
2008 május 27.
Intézkedés helyett irigykedés

CSALLÓKÖZNÁDASD – Fe­lú­jí­tottt há­zuk és ren­de­zett kert­jük vé­gé­ben kény­te­len meg­le­hetősen nagy ka­mi­on­for­gal­mat és zajt el­vi­sel­ni töb­bek kö­zött a Ma­tus csa­lád. In­gat­lan­juk a te­le­pü­lés csa­lá­di há­zas ré­szén, te­hát nem a fa­lu­vé­gen ta­lál­ha­tó. Hi­va­tal­ról hi­va­tal­ra jár­nak azért, mert kert­jük vé­gé­ben ta­lál­ha­tó, kö­rül­be­lül 50 férőhe­lyes ka­mi­on­par­ko­ló­ból szin­te fo­lya­ma­to­san árad fe­lé­jük a por, füst és zaj. Ugya­nis egy ka­mi­o­nos szál­lít­má­nyo­zó cég ter­mi­nál­ja ta­lál­ha­tó a köz­vet­len szom­széd­sá­guk­ban.

IDŐJÁRÁS: Az esőfelhők továbbra is lesben maradnak

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szerda éjszakára és csütörtökre.

Aktuális
Ma
péntek
szombat
POZSONY
23 °C
27 °C / 17 °C
29 °C / 18°C
30 °C / 17 °C
DUNASZERDAHELY
23 °C
28 °C / 17 °C
29 °C / 17°C
30 °C / 17 °C
KOMÁROM
22 °C
27 °C / 16 °C
28 °C / 18°C
30 °C / 17 °C
PÁRKÁNY
22 °C
27 °C / 15 °C
28 °C / 17°C
30 °C / 17 °C