Csataképeket lát álmában az ember

2021. november 14. - 18:11 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXXV.

Csataképeket lát álmában az ember
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCV. rész)

Szerkesztőségi cikkében a Komáromi Ujság (1914 decemberében, valószínűleg Baranyay József tollából) a hátország emberének karácsony előtti hangulatát, mindennapi szorongásait „érzékelteti“ olvasóival. A sorok közül a kor vezérpolitikájának alaptónusa is kicseng, és a végső győzelemben hívő kincstári megerősítés szándéka is tetten érhető a fogalmazásban. Ugyanakkor a balsejtelem is ott rejtőzködik már a gondolatokban. Részletek a kordokumentummal felérő jegyzetből: „Csataképeket lát álmában a hitves és a gyermek, hősként viseli, érzi és szenvedi át a harctér borzalmait az igazi hőssel együtt, akit magáénak mondhat. És minden szenvedés közt is gazdagabbnak, különbnek érzi magát annál az embernél, akinek nincs senkije a csatatéren.“ „Beszéltem lelkes úrnőkkel, akik éjjel-nappal fáradhatatlanul dolgoznak a sebesültek körül, és e munkában legnagyobb mozgatójuk az a gondolat, hogy ők nem küldhettek senkit a harcok mezejére, és ezt egyszerűen szégyennek tartják...“ „Gazdagok, dicsők és hősök az itthon-maradottak, mert nem kevesebb erőre van szükségük mint azoknak, akik a gránátosok tüzelését állják ott, ahol mint veszett érckutyák egymásra ugatnak az ágyúk...“ „A szenvedést és a megpróbáltatást egyformán bíró erő segít csak győzelemre!“

*

A Vörös Kereszt javára végzett jótékony munkát a komáromi Bindernics József asztalosmester, aki 120 korona értékben díjtalanul kapcsolódott be a Leányegyesület elárusító boltjának tatarozásába és átalakításába. Ugyanúgy Petőcz János asztalosiparos – ő a Zander-készülék 170 koronás vételárát ajánlotta fel különféle jótékony célokra. Nevezetteknek Kürthy István főispán, a Vörös Kereszt elnöke mondott köszönetet jótettükért.

*

1915. december 11-én életének 56-ik évében elhunyt Hepp Hugó, Komárom vármegye törvényhatósági bizottságának tagja, a csicsói uradalom nyugalmazott főtisztviselője. A háború kitörése óta mint tartalékos ulánus kapitány teljesített szolgálatot. A megboldogultat december 13-án délután 3 órakor a komáromi római katolikus temető kápolnájából kísérték el utolsó útjára, elsősorban legközelebbi hozzátartozói: felesége, Hepp Hugóné született Baján Irén, gyermekei, Ernő és Andrea, hugai, Mária és Ilona, sőgornője, Baján Mariska.

*

A komáromi Apollo mozgószínház műsorán 1915. december 17-én, pénteken A soffőr szerelme című háromfelvonásos dráma szerepel, december 18-án és 19-én, szombaton és vasárnap a Mezők virága című színes műfilm négy felvonásban.

*

Hirdetés: „Idős és fiatal hölgyeknek is fontos, mert a Földes-féle Margit-créme, szappan és púder fiatalító és szépítő hatása páratlan és felülmúlhatatlan.”

Lelkes Vince