Csökkentették a hodosi posta nyitvatartási idejét… aztán mégsem

A Dunaszerdahely melletti, közel 2000 lakosú Hodosban veszélybe került a posta. Az intézmény vezetőjét, aki 39 évig dolgozott a hodosi postahivatalban, a szomszédos Nagyabonyba helyezték át, ahol az illetékesek szerint nagyobb szükség van a szolgáltatásra.

Csökkentették a hodosi posta nyitvatartási idejét… aztán mégsem
Fotó: a szerző

A szomszédos Nagyabony, a valamivel több mint 1500 lakosával bizonyosan jobban kihasználja a postai szolgáltatásokat, mint Hodos — gondolták az illetékesek. A hodosi postahivatal leépítésének okait a spórolással magyarázták, annak ellenére, hogy Hodosban nem kell bérleti díjat fizetniük az általuk használt helyiségekért, melyek a községi hivatal épületében találhatóak. „Ahogy már az elődeim, én magam is támogatom a helyi posta működését, hiszen a lakosságnak szüksége van erre a szolgáltatásra. Ezért is történt az, hogy 7 évvel ezelőtt bérleti szerződésbe foglaltuk azt, hogy a postai helyiségekért nem kell bérleti díjat fizetni” — magyarázza Balódi László polgármester.

Augusztus elsejétől egy rendelkezés alapján a helyi postahivatal a reggeli órákban tartott nyitva, a papírmunkát a küldemények kihordásával megbízott hölgy végezte, aki az irodai feladatok elvégzése után kerékpáron hordta ki a kézbesítendőt, ám ez az állapot tarthatatlan volt. A lakosok ezen intézkedések ellen fellázadva aláírásgyűjtésbe kezdtek és az összegyűlt közel 400 aláírást a Szlovák Posta besztercebányai igazgatóságára küldték, ám onnan semmilyen reakciót nem kaptak. Balódi László polgármester közben a dunaszerdahelyi postahivatal vezetőjéhez fordult, hasonló sikerrel. „Így nem volt mit tenni, a legmagasabb helyen kerestünk megoldást és Érsek Árpád miniszterhez fordultam, akinek a hatáskörébe tartoznak a postahivatalok is. A miniszter közbenjárásával sikerült elérni, hogy a hodosi posta továbbra is a régiek szerint működjön” — magyarázza a faluvezető.

Így szeptember végéhez közeledve véget ért a hodosi posta kálváriája, minden visszatért a régi kerékvágásba és a hivatal a továbbiakban is a helyi községi hivatal épületében üzemel tovább.

(alsa)