A Dan-Slovakia Agrar szerint a gútaiaknak nincs elegendő információjuk a cégről, ezért ellenzik annyira a sertésfarmot

2019. szeptember 3. - 09:44 | Régió

Megkérdeztük a Dan-Slovakia Agrar vállalatot, miért ragaszkodnak annyira a gútai sertésfarm létrehozásához, illetve látnak-e esélyt arra, hogy a lakosság kérésének eleget téve elálljanak a projekt megvalósításától.

A Dan-Slovakia Agrar szerint a gútaiaknak nincs elegendő információjuk a cégről, ezért ellenzik annyira a sertésfarmot
Fotó: Pixabay - illusztráció

Néhány héttel ezelőtt került nyilvánosságra a Dan-Slovakia Agrar mezőgazdasági vállalat szándéka a gútai sertésfarm bővítéséről. A helyiek hallani sem akarnak az óriásfarmról, a város vezetősége és az önkormányzat is harcol a projekt ellen. Mint ismert, a Dan-Slovakia Agrar dániai mezőgazdasági cég 5,5 millió eurót szándékozik invesztálni a Gútához tartozó Stagnócán működő sertésfarmba, hogy bővítsék azt: 14 óriásistállót húznának fel és évente megközelítőleg 16 ezer sertést tenyésztenének.

Az aggodalmak miatt Gúta önkormányzati képviselői levélben kérték a polgármestert, hogy szervezzen nyilvános lakossági fórumot, amelyre meghívták a mezőgazdasági cég vezetőit is. "Azért éreztük ennek szükségességét, mert nagy meglepetésünkre a médiából szereztünk tudomást a sertésfarm létesítésének tervéről. A Csallóközben csak negatív visszhangja van az ipari módon működő sertésfarmoknak, ezért részletesebben is elkezdtünk foglalkozni a témával, és borzasztóbbnál borzasztóbb forgatókönyvek kerültek elénk” – nyilatkozta érdeklődésünkre néhány nappal ezelőtt Forgács Attila városi képviselő, a helloGúta polgári társulás tagja.

Horváth Árpád, Gúta polgármestere megkeresésünkre elmondta, néhány héttel ezelőtt kapták kézhez az értesítőt a környezetvédelmi minisztériumtól, amelyben közölték a várossal, hogy elindult a sertésfarmmal kapcsolatos környezetvédelmi hatástanulmány véleményezése. „Tótmegyeren, Nagykeszin és Nagymegyeren sem örülnek az emberek a sertéstelepeknek. Nincs egyetlen pozitívuma sem a dolognak, ami miatt ez a beruházás előnyös lenne a városnak” – húzta alá Horváth Árpád.

A lakossági fórumon szó esett a hígtrágya kiengedéséről, a vízellátásról, az utak megterheléséről, a helyiek szerint azonban a cég képviselői nem tudtak megnyugtató válaszokat adni. Időközben elindult egy petíció is a sertésfarm ellen, már több ezer aláírást gyűjtöttek össze.

A helyiek arra panaszkodtak, hogy több, a Dan-Slovakia Agrarnak címzett kérdés is megválaszolatlan maradt. Például az, hogy a vállalat miért ragaszkodik annyira a gútai sertésfarm kibővítéséhez a helyiek intenzív tiltakozása ellenére is, illetve mit kell tenniük, hogy elálljanak a beruházástól és miért nem elég nekik az, hogy a gútaiak határozottan kijelentették, nem kérnek a sertésfarmból.

Közben felvettük a kapcsolatot a vállalattal, hogy választ kapjunk az említett kérdésekre. A cég vezetőségének válaszait Lakos Melinda, a Dan-Slovakia Agrar menedzsere továbbította a Paraméternek.

Mi a véleményük azzal kapcsolatban, hogy a helyiek ennyire ellenzik a sertésfarm létesítését Gútán?

„Úgy gondoljuk, hogy a gútaiak elsősorban azért tüntetnek a sertésfarm ellen, mert nincs elegendő információjuk a cég működéséről. Kulcsfontosságú törekvésünk, hogy minimalizáljuk a farmjaink által gyakorolt hatást a környező településekre és a lakosságra, ezt pedig az is bizonyítja, hogy a már működő farmok környékén nagyon jó a kapcsolatunk a környező települések lakosaival. Nem kevés anyagi eszközt fektetünk a legmodernebb technológiákba és abba, hogy védjük a környezetet, ez teszi lehetővé számunkra, hogy vezetők vagyunk a környéken ebben az ágazatban.”

Milyen érveik vannak a Gútán létesítendő farm mellett?

„Elsősorban el kell mondanunk, hogy az új, illetve a kibővíteni kívánt sertésfarm helyén jelenleg is működik egy farm a Gútához tartozó Stagnócán, ahol régóta tenyésztenek sertéseket. A rekonstrukció pozitív változást hoz, a sertésfarm felújításával ugyanis olyan modern technológiát alkalmazunk majd, amellyel csökkentjük a környezetre gyakorolt hatást.”

Miért ragaszkodik a vállalat ahhoz, hogy létrejöjjön Gútán a sertésfarm a helyiek intenzív tiltakozásának ellenére is?

„A működésünk kibővítése érdekében mindig igyekszünk olyan területeket találni, amelyeken lehetséges a farm működtetése anélkül, hogy az negatív hatást gyakorolna a közeli településekre. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a javasolt terület több mint három kilométerre található Gútától, amivel teljesíti ezeket a feltételeket. Nem mellesleg pedig már található itt egy sertésfarm. Bízunk benne, hogy a lakosság ellenérzése abból ered, hogy nincs elég információjuk a vállalatunk projektjéről, és amennyiben kapunk rá lehetőséget, meggyőzzük őket arról, hogy nincs okuk az aggodalomra. A környező településekkel való kapcsolat ugyanis az egyik legfontosabb része a vállalkozásunknak, amelyet a nagymegyeri és a nagykeszi lakosok is meg tudnak erősíteni, ahol a vállalatunk már régóta jelen van.”

Megalapozatlannak tartják tehát a helyiek félelmeit a leendő sertésfarmmal kapcsolatban?

„A gútaiak félelme véleményünk szerint elsősorban abból ered, hogy nincs elegendő információjuk a cégünk működéséről. A leggyakoribb aggodalmak ezzel kapcsolatban, amelyeket megfogalmaztak az eddigi találkozókon, a szagot és a trágya elhelyezését érintették. De amint már említettük a stagnócai farm rekonstrukciójáról szóló tanulmányban, az új farm a legmodernebb berendezésekkel lesz felszerelve és minden higiéniai normát teljesíteni fog.”

Látnak esélyt arra, hogy a lakosság kérésének eleget téve elálljanak a projekt megvalósításától?

„Amint az a hatástanulmányban – amelyet egy erre szakosodott cég dolgozott ki – is szerepel, a szóban forgó terület és a javasolt tevékenység működtetése minden érvényes jogi előírást és normát teljesíteni fog, amelyek a környezetvédelemre, a lakosok egészségére, a hulladék elhelyezésére, valamint a biztonságra és a higiéniára vonatkoznak. A DSA cég vállalkozása a legigényesebb standardokat teljesíti az üzemeltetés és a környezetvédelem terén, sőt, gyakran még túl is mutat a jogi követelményeken. Bízunk benne, hogy a tervezett jelenlétünkkel Gútán hozzá tudunk járulni a régió fejlődéséhez, és ahhoz, hogy jobb legyen az élet a környéken. Példaként szeretnénk megemlíteni, hogy a cégünk tavaly 46 projektet támogatott, amelyek a gyerekekre és a fiatalságra irányultak a régióban.

A végső döntés azonban a Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség nyitrai engedélyeztetési és ellenőrzési osztályának álláspontjától függ majd.”

A projekt jelenleg a kezdeti fázisban van: a környezetvédelmi hatástanulmány véleményeztetése zajlik, amelynek határideje ma jár le.


(fl)