„De jól áll ez a szövetkezet!”

2020. június 6. - 20:13 | Kultúra

Vajon tudják-e a mai nyékiek és várkonyiak, hogy elődeik 1914-ben „minden követelménynek megfelelő, szép szövetkezeti házat” építettek községükben, mely az idő tájt Csallóköz egyik legszebb szövetkezeti épületének számított?

„De jól áll ez a szövetkezet!”
A nyékvárkonyi tájház belső tere (Archív felvétel)

Tervét Pucher István készítette. Volt az épületben tágas üzlethelyiség, két raktár, korcsma, díszterem, iroda, üzletvezetői lakás három helyiséggel, borpince stb. Villanyvilágítás csak 1919-től. A Gazdasági Szemle tudósítója 1929. március 1-jén a következőket jelentette Várkonyból: „...a község dísze a várkony-nyéki fogyasztási szövetkezet modern épülete. Amikor az ember e szép épületet megpillantja, szinte elképzelni sem tudja, hogy ennek alapjait egy kis tűzoltófecskendő bódéban rakták le, ósdi pultok mellett, régi, önfeláldazó, jellemes vezetővel, összetartó, áldozatkész tagokkal”.

A szövetkezet érdemes vezetőinek nemes gondolkodását bizonyítja az a tény is, hogy a községben „állandóan osztatott ki vásárlási visszatérítés”. Adományt kaptak az elemi iskolás tanulók könyvre és lábbelire, az önkéntes tűzoltó egyletek felszerelésre. A templom belső renoválására, festésére is jutott a fogyasztási szövetkezet pénztárából.

A közösség egyébként 1902. szeptember havában alakult meg Huszár Gyula plébános szervezésével, a két község – Várkony és Nyék – támogatásával. A megalapító 1919-ig töltötte be az elnöki tisztséget, akkor azonban a vezetésből önként visszalépett. E helyütt kell még ismertetnünk az első vezetőség összetételét: nemes Erdődi Ferenc kántortanító, nemes Végh Miklós, Kósa Lőrinc, nemes Szabó András. A felügylelő bizottság tagjai voltak: Patócs András, nemes Nagy István, nemes Molnár János, ifj. Végh Miklós, nemes Znay István, nemes Kántor István és nemes Méhes József.

Kiss Nándor elnök-ügyvezető 1929 márciusában az akkori központi ellenőrt idézi (nevét sajnos nem ismerjük) a fentebb említett mezőgazdasági és szövetkezeti folyóiratban, aki a következő kijelentést tette: „De jól áll ez a szövetkezet! Még fejszével sem lehetne agyonütni!”

És végül tekintsük át, milyen havi teendőkre hívta föl olvasói figyelmét mezőgazdasági rovatában „a szlovenszkói gazdasági és erdészeti egyesületek hivatalos lapja” 1929 márciusában: „trágyázás, öntözés trágyalével, trágya alászántása, fogasolás; zab, tavaszi buza, árpa és pillangósok elvetése. Paraj, kel, sárga- és vörösrépa, korai borsó, kaleráb, saláta, bab elveteményezése. Szőlőnél nyitás, metszés, nemesítés. Gyümölcsfák ültetése, nemesítése, nyesése, oltása. Igás állatok jó takarmányozása, csikók és borjúk gondozása, szárnyasok ültetése”.

Lelkes Vince