Döntés a dunaszerdahelyi járási székház felépítéséről

2020. január 12. - 17:31 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LXX.

Döntés a dunaszerdahelyi járási székház felépítéséről

A pozsonyi megyegyűlés 1911 áprilisában hozott határozatával úgy döntött, hogy a dunaszerdahelyi járási székházat „a Zöld Koszorú szálló melletti Büschitz-féle telken építteti fel 350 négyzetöl területen”. Az építéssel Halzl József szenci vállalkozót, az egyedüli ajánlattevőt bízta meg a testület. Az indoklás szövegéből néhány, a beruházással összefüggő paraméter is „kiolvasható”. Például: a telek vételára négyzetölenként 22 koronával számítva összesen 7700 koronát tett ki, a kivitelező munkálatok díja pedig 65 342 korona volt. Az építés befejezésének, s a ház „lakható állapotba hozásának” időpontját 1911. szeptember végéig szabta meg a megrendelő.

Néhány további tudósítás a Csallóköz című hetilap 1911. évi március 3-i számából: a földmívelési miniszter Kund Ödön járási állatorvos-gyakornok helyébe Szpál János királyi állatorvost helyezte át Dunaszerdahelyre; ugyancsak a földmívelési miniszter Alsójányok község volt úrbéres közbirtokosságának 2280 korona összegben „államsegélyt engedélyezett” a közlegelő javítási munkálatai költségeinek fedezésére; nagy tűz pusztított 1911. február 19-én, szerdán, délelőtt fél 10-kor Felsőnyárasd „északi részének keleti oldalán”, tizenegy ház vált a lángok martalékává, az ingatlanok – kettő kivételével – biztosítva voltak; a dunaszerdahelyi adókivető bizottság egyik rendes tagja, a lemondott Svigruha Pál helyett dr. Boinitzer József helyi ügyvéd lett; a földmívelési miniszter a békei Prikner János nyugalmazott miniszteri tanácsost, országgyűlési képviselőt hat évre az Országos Állategészségügyi Tanács rendes tagjává nevezte ki; az ekeli vasútállomást egy másodosztályú váróteremmel bővítették ki; Tejfalu község a hét éven felüli elhagyott gyermekek tartási díjainak fedezésére 280 korona államsegélyt kapott.

Egyházi hírek:

A hercegprímás a nagylégi születésű dr. Fekete Vincét zselízi (Bars megye) plébánossá nevezte ki. „A kiváló képzettségű fiatal pap 1904-ben végezte tanulmányait a wieni egyetemen s ugyanott avatták a mult tanév végén a hittudományok doktorává. Azelőtt esztergomi-bajnai, legutóbb esztergom-belvárosi segédlelkész volt. Jelenleg 30 éves, tehát a tudományokkal felfegyverkezve, fiatal erőben foglalta el a hét folyamán a terjedelmes (hét községből álló) és közel 3000 lelket számláló, jól javadalmazott zselízi plébániát, ahol lesz alkalma és módja tudományát értékesíteni és akaraterejét népe javára érvényesíteni. Múltjából és eddigi működéséből itélve szívessen hisszük, hogy úgy is lesz” – közli a Csallóköz 1911-ben.

Az egyházi főhatóság Wellner Lőrincet, „a buzgó és tevékeny” egyházgellei segédlelkészt hasonló minőségben Udvardra helyezte át.

1911 húsvétvasárnapján Csallóköztárnokon elhunyt Fusz János esztergomi főegyházmegyei áldozópap, székesfővárosi hitoktató. Élt 39 évet.

Lelkes Vince

A sorozat korábbi részei elérhetőek IDE kattintva.