A dunaszerdahelyi gimnáziumi tanfolyam első tanárai

2020. május 12. - 20:28 | Kultúra

A bécsi döntés következtében Pozsonyból kiszorult csallóközi tanulók 1938/39-es tanévének befejezése céljából Dunaszerdahelyen létesített gimnáziumi tanfolyamot a magyar királyi vallás- és közoktatásügyi minisztérium.

A dunaszerdahelyi gimnáziumi tanfolyam első tanárai
Archív felvétel

Az előmunkálatokat Bartal Iván földbirtokos, „a katonai közigazgatás mellé beosztott kormánybiztos”, Kerer Károly, a tanügyek vezetésére kiküldött miniszteri megbízott, vitéz Fraknóy József gimnáziumi igazgató, dr. Markwarth Gábor helybeli plébános, dr. Szeiff Géza ügyvéd, miniszteri megbízott végezték. A megnyitást a római katolikus iskolaszék és a politikai község tették lehetővé, „azáltal, hogy az iskolaszék a tanítás céljaira átengedte 1932-ben épített egyemeletes egészséges és szép környékű, jólevegőjű iskolaépületét (a mai egészségügyi szakközépiskola épülete, lásd a felvételt – a szerző megj.), a község pedig a fenntartás költségeihez – épületbér, tatarozás, fűtés, világítás, intézeti szolga fizetése, takarítás – járult hozzá”.

A gimnáziumi tanfolyam megszervezésére az illetékes hatóság dr. Ollé István Budapesten működő rendes tanárt, Dunaszerdahely szülöttét küldte ki, aki az intézmény első évkönyve szerint „lelkesen fogott hozzá három itt talált és a katonai parancsnokság felszólítására munkába lépő középiskolai tanár (Nádasdi József, Petőcz Erzsébet és Tóth Sándor) segítségével a tanulók összetoborzásához és a tanév megnyitásához”. Ollé István 1939. január 31-ig vezette a gimnáziumot, melyben a tanfolyam 1938. december 9—10-én beíratással, 11-én ünnepélyes Veni Sancte-val nyílt meg. Az összevont tanítás kezdete december 12-ére datálódik. A négy tanár mellé nemsokára belépett a tantestületbe Hartmann József helybeli római katolikus igazgató-tanító, aki a testnevelést, Tölgyessy Lajos római katolikus karnagy pedig az énektanítást vállalta. A minisztérium az igazgatóhelyettesi teendők ellátásával Török Árpád pestszenterzsébeti állami Kossuth Lajos gimnáziumi tanárt és igazgatóhelyettest bízta meg. December 20-án a rendes tárgyakat tanító tanárok száma 11-re gyarapodott, az intézmény új alkalmazottai lettek: Somorjai Ferenc, Rácz István, Proksza Gyula, Szabó József, Korcsmáros Iván, Sáros András. 1939. január 28-án csatlakozott a kollektívához Gröger Lujza.

Dr. Ollé István magyar-latin szakos tanárt távozásakor (az időpontot lásd fent) a testület és az ifjúság „bensőséges házi ünnepélyen búcsúztatta el az általa működésbe hozott intézettől”, melynek vezetését Török Árpád vette át.

Lelkes Vince