Egészségügyi osztag indult Komáromból a harctérre

2020. november 29. - 16:22 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXLVII.

Egészségügyi osztag indult Komáromból a harctérre
A régi Komárom (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XX. rész)

1914. november 10-én Komáromból 50 főből álló egészségügyi osztag indult a harctérre. Csapon, az éppen ott idéző József királyi herceg, szemlét tartott a csapat felett. A közjogi méltóság buzdító szavakat intézett a szanitécekhez. Minderről az egyik „egészségügyis” értesítette piros tábori lapon a Komáromi Ujság olvasóit.

A Szent Erzsébet Egylet 1914 novemberében jelentést adott ki negyvenedik évi működéséről. A választmány úgy döntött, hogy a közösség jövedelmét részben a sebesültek segélyezésére, részben pedig a katonák meleg öltönyeinek költségére fordítják.

Március közepén lépett életbe a földmívelésügyi miniszter legújabb rendelete, mellyel az állatoknál előforduló s rendkívül veszélyes lépfene ellen való védekezés, hatósági eljárás módozatait szabályozza. A rendelkezésnek a legfontosabb intézkedése az, mely arról szól, hogy a lépfene esetén nem szükséges az egész községet zár alá helyezni.

Ghyczy Dénes alispán terjedelmes rendeletben utasította Komárom megye főszolgabíráit, hogy „az utóbbi időben nagyon elszaporodott mezei egerek” irtása tárgyában tegyék meg a kellő óvintézkedéseket.

Dr. Baranyay József a Jókai Könyvnyomda, Könyv- és Papírkereskedés Rt. igazgatósági elnöke szöveges hirdetésben adta tudtára a közönségnek, hogy a komáromi cég hírlapok, könyvek, folyóiratok, zárószámadások, üzleti jelentések, falragaszok, meghívók, névjegyek és más nyomtatványok elkészítését vállalja. Kereskedésében pedig tankönyvek, rajz- és írószerek, levélpapírok, közcégi, jegyzői és ügyvédi nyomtatványok, üzleti könyvek stb. kaphatók (Nádor utca 23.).

Az Országos Gyermekvédő Liga május 8-án gyermeknapot tartott.

Lelkes Vince