Egy hadviselt újságíró levele a harctérről

2021. január 6. - 15:08 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CLXIX.

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XLII. rész)

Fülöp Zsigmond újságíró 1914 őszén Przemyślben teljesített katonai szolgálatot. Ott várta a hazulról érkező levelezőlapokat, üdvözleteket és kedves lapját, a Komáromi Ujságot, amely „ha megkésve kissé, összegyűrve bár, de azért csak odaér“ a galíciai harctérre. „Néhány nappal ezelőtt kaptam meg levelezőlapjaidat és a Komáromi Ujság két számát. Utóbbiaknak is nagyon megörültem, legalább néhány hírt megint megtudtam hazulról“ – írta a lapszerkesztő komáromi munkatársának, Baranyay Józsefnek. Két hónappal később pedig azt tudatta az otthoniakkal, hogy Przemyślt újra körülzárták az oroszok. A postát – oda és onnét – pilóta hozza „ezer veszély között, az ostromló sereg fölött“. Fülöp Zsigmond továbbá közölte: „bőven el vagyunk látva mindennel“, s bár a przemyśli vár környékén „bömbölő ágyúk rettenetes koncertje reszketteti a levegőt és világítja meg az éjszakát“, mégis melegen üdvözöl minden jó ismerősét, barátját.

*

1914. december 31-én elhunyt újfalvi Oláh István dr. királyi törvényszéki bíró, a komáromi bírói kar fiatal tagja. Élt 36 évet.

*

Lelkes Lajos benkepatonyi földbirtokos 1915. január hó 7-én délután 3 órakor tartotta egybekelését Németh Dezső benkepatonyi birtokos kedves leányával, Jolánkával – Bajcsy Ferenc, volt nagytanyi, most szentmihályfai községi jegyző sógornőjével – az ottani református templomban.

*

Farkas Béla dr. győri királyi törvényszéki jegyző, tartalékos honvédtüzér hadnagy, aki a komáromi törvényszéknél is működött, eljegyezte Giffing Lilyt Székesfehérvárott.

*

Megjelent a Kincses Kalendárium az 1915. évre rendkívüli érdekes tartalommal, továbbá a Mikszáth-Herczegh Almanach 1915. Mindkét sajtótermék ára 2–2 Korona, és kaphatók Spitzer Sándor könyvkereskedésében, Komáromban.

Lelkes Vince