Egy Zahnder-féle gyógyteremmel bővült a komáromi kórház

2021. június 17. - 16:24 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

Egy Zahnder-féle gyógyteremmel bővült a komáromi kórház
A régi Komárom (Archív felvétel)

(CXLIV. rész)

1915. nyarán hadifogságba estek a következő alcsócsallóközi illetőségű katonák: Kondér Lajos (Gúta, szül. 1889), Kugli József (Kolozsnéma, 1889), Simon Vince (Ekecs, 1880) – közlegények a 19. gyalogezredből, továbbá Marcsa Sándor főhadnagy (Komárom) a 83. gyalogezredből.

*

Kürthy István főispán közbenjárására az Országos Vöröskereszt Egylet anyagi támogatása lehetővé tette, hogy a komáromi Kultúrpalota-kórház egy modern Zahnder-féle gyógytermet rendezhetett be. A városi kórház – élén Lipscher Mór igazgató-főorvossal – is hozzájárult a korszerűsítéshez. Az új kórteremben kezelik ezután a sebesültek megbénult, megmerevült végtagjait ingarendszerű műszerekkel, villany- és hévfürdőkkel. Sajtóértesülések szerint a műszereket a Kultúrpalota földszinti olvasótermében szerelték föl, ahol addig az egészségügyi legénység lakott.

Az ünnepélyes megnyitón részt vett Csekonich Endre gróf, a Magyarországi Vöröskereszt Egylet királyi kormánybiztosa és Eszterházy Miklós herceg, a Vöröskereszt királyi főmegbízottja.

*

1915. augusztus 25-én életének 51. esztendejében elhunyt Konkoly Thege Béláné szül. Ricsovits Matild. A megboldogultat, akit férje, Konkoly Thege Béla nyugalmazott királyi törvényszéki bíró és gyermei, Miklós, István, Matild, Gizella és Ilonka, valamint az egész rokonság gyászolják, a komáromújvárosi sírkertben helyezték örök nyugalomra.

*

Németh István komáromi református püspök, lelkész 1915. augusztus 26-án csütörtökön Budapestre utazott, hogy Tisza István miniszterelnökkel iskolai ügyekben értekezzen.

*

Értesítés: „A Komáromi Izraelita Hitközség nagytemplomának imaszékei 1915. augusztus 31-én kedden és szeptember 1-jén szerdán adatnak bérbe. Az első napon azok jelentkezhetnek, akik a bérelt imaszéket megtartani akarják, míg az új imaszéket bérelni szándékozók a második napon kerülnek sorra.”

*

A belügyminiszter engedélyezte, hogy a kiskorú Englert István komáromi lakos nevét Diósira változtassa át.

Lelkes Vince