Egyenlő feltételek megadását kérik a főiskolás nőknek

2021. november 13. - 17:39 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXXIV.

Egyenlő feltételek megadását kérik a főiskolás nőknek
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCIV. rész)

A győri királyi ítélőtábla az 1897. évi XXXIII. t. c. 2 §-a alapján a győri királyi ítélőtábla területén levő komáromi királyi törvényszéknél elnökké dr. Vaszkó Endre királyi törvényszéki elnököt, helyettes elnökké Zsindely Ferenc királyi törvényszéki tanácselnököt jelölte ki az 1916. évre.

*

Igó Aladárt, ki több mint fél év óta a harctéren tesz szolgálatot, zászlós rangra léptették elő.

*

Budapesten, 1915. december 5-én agyszélhüdésben elhunyt Schmidthauer Antal okleveles mérnök. Élt 62 évet. Komáromban született, Zürichben végzett politechnikumot. Tanulmányai végeztével állami szolgálatba lépett s mint a pozsonyi királyi folyammérnöki hivatal főnökét szabadalmi bíróvá nevezték ki. A megboldogultban Schmidthauer Lajos gyógyszerész, városi bizottsági tag testvérét gyászolja.

*

A Feministák Egyesületének kezdeményezésére 1915. december 5-én, vasárnap a Budapesti Tudományegyetem kupolatermében tartott gyűlés egy határozati javaslatot fogadott el, mely az összes főiskolákon a férfihallgatókéval egyenlő feltételek megadását kéri a kultúrminisztertől. A tanácskozáson részt vett Beöthy Zsolt miniszteri tanácsos, a Tudományegyetem rektor magnifikusa is, aki gyermek- és ifjúkorát Komáromban töltötte.

*

A komáromi kórházak karácsonya [1915] javára a tisztikaszinóban díszes közönség előtt muzsikált a Galbavi testvérek zenekara. A Komáromi Ujság tudósítása szerint „a messze földön híres banda vonójából szebbnél szebb nóták kerültek ki“, egyebek mellett a Hoffmann meséi, a Csicsergő, a Visszatérnek a tavaszi álmok című dalok. Karácsonyig tartóan „ezentúl szombatonkint mindig lesz hasonló hangverseny Komáromban“.

*

Az újvárosi postarakodónál ismeretlen tettesek egy postazsákot loptak el, amelyben ajánlott levelek voltak. A rendőrség keresi a tolvajt.

Lelkes Vince