HUF: 397.96 Ft

CZK: 24.703 Kč

12°C

8°C

2024. 03. 01. péntek

Albin, Radomír

Elszlovákosítják a szlovákiai magyar katolikus felekezeteket?
július 17., 20:02
Elszlovákosítják a szlovákiai magyar katolikus felekezeteket?

Ezzel a címmel reagál a szlovákiai magyar katolikusok szolgálatában tevékenykedő Pázmáneum Polgári Társaság sajtószolgálata arra a tényre, hogy két magyar többségű egyházközségbe is szlovák nemzetiségű plébános került az elmúlt napokban a nyitrai püspökség döntése nyomán.

június 4., 00:59
Új egy­ház­me­gyék

POZSONY/SOMORJA – Jo­zef Tom­ko bíboros, pá­pai kül­dött múlt csü­tör­tö­kön  Po­zsony­ban je­len­tet­te be XVI. Be­ne­dek pá­pa dön­té­sét, amely alap­ján ezen­túl a szlo­vá­ki­ai ró­mai ka­to­li­kus egy­ház­nak több me­gyé­je lesz, s meg­vál­toz­nak az ér­sek­sé­gek, il­let­ve a püs­pök­sé­gek ed­di­gi ha­tá­rai is. Ket­té­vá­lasz­tot­ták az ed­di­gi po­zsony–nagy­szom­ba­ti ér­sek­sé­get, a zsol­nai köz­pont­tal pe­dig új egy­ház­me­gyét hoz­tak lét­re.

A papság hatalmától tart az Európai Unió
május 4., 09:34
A papság hatalmától tart az Európai Unió

A világnézetileg semleges Európai Unió alkotmányában nem szerepel a keresztény örökség ápolása, amit több, újonnan csatlakozott ország sérelmez, s ez komoly feszültségek forrása is lehet a későbbiekben - mondta legújabb kutatásai kapcsán Tomka Miklós vallásszociológus az MTI-nek.

március 4., 13:10
Petíció szlovákiai magyar püspökért

Eddig mintegy ezren írták alá a magyar nemzetiségű hívek és lelkipásztoraik nyílt levelét a Szlovák Püspökkari Konferenciához – tájékoztatott Karaffa Attila, a kezdeményező Pázmáneum Polgári Társulás titkára.

Napi friss

Időjárás
POZSONY időjárás DUNASZERDAHELY időjárás KOMÁROM időjárás Párkány időjárás