Él, orosz fogságban van

2021. augusztus 4. - 16:52 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCI.

Él, orosz fogságban van
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXII. rész)

Az 1915. évi októberi veszteségkimutatás szerint az Alsó-Csallóközből a következő katonák estek hadifogságba: Bereczk Árpád (Nagymegyer, szül. 1892, közlegény a 7. honvéd huszárezredből), Zechmeister Sándor (Komárom, hadnagy a 44. gyalogezredből), Markas Emanuel (Komárom, hadifogoly – a hivatalos közlés szerint meghalt Szerbiában, Bacak községben).

A komáromi Halász Jenő (Haber Mór fia), a 13. honvéd gyalogezred zászlósa még 1914 decemberében esett fogságba – a Tomszk melletti Novonikolajból jelentkezett szüleinek. Hírt adott magáról a régen elveszettnek hitt Ipovitz Jenő önkéntes szakaszvezető is: él, orosz fogságban van. Melner Ottó megyercsi állomásfőnök sógora, Wutzay Gyula a jagodimai fogolytáborból (Szerbia) írt levelet. Kaszás János komáromi kertész (Megyercsi utca 65.) szintén Kaszás János nevű fiát a szülei már halottnak hitték, 1915 októberében azonban levelet kaptak tőle az orosz fogságból. Marcsa Sándor főhadnagy, Marcsa György komáromi igazgató fia, aki a San folyónál esett orosz fogságba, azt írja levelében, hogy „jól bánnak velünk, s megengedik nekünk, hogy a fogolytáborból bemehessünk a városba“.

*

Felhívás: „A kultúrpalotai kórház vezetősége kéri a nemes emberbarátokat, hogy botokat ajándékozzanak a kórháznak, mert a gyenge, lábadozó betegeknek nagy szükségük van azokra.”

*

1915 októberében Nagytanyon az illetékesek egyhangúlag Makay József papkeszi tanítót választották meg a helyi református iskola oktatójának.

*

Lővinger József komáromi lakos nevét belügyminiszteri rendelettel Lengyelre változtatta.

*

Mokos Kálmán csallóközaranyosi református segédlelkész 1915. október 21-én, csütörtökön eljegyezte Udvardy Babuskát, Udvardy Gyula madari református lelkész leányát.

*

Sok pénzt, 3236 Koronát találtak 1915. október 13-án, szerdán a komáromi gőzfürdő egyik kabinjában. A tulajdonosa az összeget a rendőrségen vehette át.

Lelkes Vince