ÉLETMESÉK - Élő történelem-mozaikok az Ung-vidékről

2019. március 1. - 13:33 | Kultúra

A TANDEM nonprofit szervezet és a Nagykapos és Vidéke Társulás 2019. március 4-én 17.30-tól könyvbemutatót tart.

ÉLETMESÉK - Élő történelem-mozaikok az Ung-vidékről

A könyv címe: Életmesék. Élő történelem-mozaikok az Ung-vidékről

A könyv szerkesztői: Molnár Kriszta és Szendi Tünde

Bemutató helyszíne: NAGYKAPOSI MAGYAR KÖZÖSSÉGI HÁZ

Bemutató időpontja: 2019. március 4. (hétfő), 17.30

A Csallóközhöz, Gömörhöz, Nógrádhoz, Pozsonyhoz és Szenc környékéhez, illetve Bodrogközhöz kapcsolódó kötetek után itt a TANDEM Életmesék-sorozatának hatodik kötete. A küldetése változatlan: az élettörténeti interjúkon keresztül összekapcsolni egymással az egyes generációkat, és újabb történelem-mozaikokkal színesíteni a szlovákiai magyar társadalmi emlékezetet.

Sok-sok órányi felvétel és több száz oldalnyi szöveg született azokból az interjúkból, amiket közel 40 idős férfival és nővel készítettünk 2018 júniusában az Ung-vidéken 15 településen. (Abara, Bés, Budaháza, Csicser, Deregnyő, Dobóruszka, Kaposkelecsény, Kisráska, Mátyócvajkóc, Mokcsamogyorós, Nagykapos, Nagyszelmenc, Nagyráska, Szirénfalva, Vaján). Legfiatalabb interjúalanyunk 63 éves volt, a legidősebb pedig 93. Felkeresésükben helyi önkéntesek voltak segítségünkre.

Ebből a terjedelmes anyagból válogattunk az emberi élet, illetve a szlovákiai magyar társadalom történetének fordulópontjaihoz kapcsolódó meghatározó élettörténet-részleteket, amelyek betekintést nyújtanak a 20. századi Ung-vidék makro- és mikrotörténelmébe egyaránt.

Az Életmesék továbbra is inspirálni szeretné olvasóit arra, hogy kezdeményezzenek beszélgetést saját felmenőikkel, idős rokonaikkal, ismerőseikkel, mert ezáltal nem csupán a mesélőt és annak életútját ismerhetik meg, hanem a család, a rokonság, a közösség múltjába is betekintést nyerhetnek. Ez pedig segíthet saját magukat is jobban megismerni és megérteni. A projekt célja az is, hogy népszerűsítse az élményalapú, rendhagyó történelemoktatást és az „oral history”, azaz az elbeszélt történelem beépítését az oktatásba. Mert az elbeszélő által megélt valóság nem csupán kiegészíti a tankönyvekből ismert eseményeket, hanem személyesebbé is teszi, ezáltal pedig segíti azok befogadását és megértését.

Bővebb információ:

Urbán Péter: urban.peter@tandemno.sk, 0907 509 619

(-)

Címkék: Tandem, könyvbemutató