EP-képviselők leveleznek az Európai Bizottsággal a Beneš-dekrétumok ügyében

2021. július 1. - 13:52 | Külföld

A kassai székhelyű ‘A Deportálások Áldozatainak és Leszármazottaiknak Szövetsége’ megkeresésére az Európai Szabad Szövetség /EFA/ pártcsalád öt Európai Parlamenti képviselője, François Alfonsi, Piernicola Pedicini, Diana Riba, Jordi Solé Ferrando és Tatjana Zdanoka írásbeli kérdéssel fordultak az Európai Bizottsághoz.

EP-képviselők leveleznek az Európai Bizottsággal a Beneš-dekrétumok ügyében
Az EP épülete Brüsszelben - TASR

A kezdeményezést felkaroló katalán Jordi Solé képviselő és Tatjana Zdanoka lettországi orosz képviselő régóta támogatja a magyar kisebbségi ügyeket.

Jelenlegi akciójuk a Szlovák Nemzeti Tanács által 2007 szeptemberében elfogadott határozat, amely megerősítette az Eduard Beneš 1945-ben napvilágot látott elnöki dekrétumait, azon következményeire hívja fel a Bizottság figyelmét, amelyek értelmében az érintett földtulajdonosok az Európai Unió pénzügyi mezőgazdasági támogatási részesedésekből lennének kirekesztve.

A dekrétumok megerősítésének ügyében az EP Petíciós bizottsága is várja az EB álláspontját, annak a petíciónak (0070/2012) kapcsán, amelyett a németországi Alida Hahn-Seidl és a magyarországi Juhász Imre még 2012-ben terjesztett be. Az EP képviselők levele itt olvasható :

"A szlovák parlament 2007-ben határozatban erősítette meg a Beneš-dekrétumok érinthetetlenségét. Ezek, az 1945 után elfogadott elnöki rendeletek intézményesítették a magyar és német identitású csehszlovák állampolgárok etnikai alapú diszkriminációját: a német és magyar kisebbségekhez tartozó személyeket megfosztották állampolgárságuktól, vagyonuktól és olyan intézkedéseket vezettek be, mint a kényszermunka, amelyek súlyosan sértették az érintett személyek emberi jogait.

Sajnálatos módon a szlovák hatóságok a mai napig - 15 évvel Szlovákia uniós csatlakozása után - továbbra is alkalmazzák ezeket a diszkriminatív rendeleteket. Több esetben előfordult, hogy a szlovák hatóságok visszamenőleg érvényesítették ingatlantulajdon, földtulajdon kártalanítás nélküli kisajátítását a Beneš-dekrétumokra hivatkozva (ahogy legutóbb az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti Bosits c. Szlovákia ügyben is ez felmerült).

A tulajdonhoz való jog nem pusztán egy alapvető emberi jog, amelyet az EU ALapjogi Chartája 17. cikke is elismer, de a földtulajdonosok az Európai Unió pénzügyi mezőgazdasági támogatásaiból is részesedhetnek.

Ilyen esetben egy etnikai alapon diszkriminatív rendelkezés alkalmazása nemcsak az Európai Unióról szóló szerződés 2. cikkében foglalt emberi jogok értékeit sérti meg, de hatása lehet az uniós jogalkalmazásra is.

A Bizottság tervezi-e az ilyen diszkriminatív gyakorlatok és a láthatóan hozzá kapcsolódó uniós jogsértések kivizsgálását Szlovákiában?"

Mkrivansky, Bruxelles