„Esdve kérik a kultúrpalota sebesültjei a vadászokat”

2021. június 1. - 21:33 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

„Esdve kérik a kultúrpalota sebesültjei a vadászokat”
(Archív felvétel)

(CXXXIII. rész)

Az 1915. augusztus elején megjelent hivatalos hadügyi veszteséglajstrom szerint az Alsó-csallóközi járásból a következő katonák haltak hősi halált: (a harctéren estek el) PONGRÁCZ János (Komárom) közlegény a 31. népfelkelő gyalogezredből, LELOVICS István (Ekel, született 1893-ban) közlegény a 83. gyalogezredből; (a komáromi kórházakban haltak meg) PINTÉR Lajos honvéd a 12. gyalogezredből, LINDEBNER Oszkár százados az 5. árkász zászlóaljból, PILLER István, újonc a 44. gyalogezredből (tengődi illetőségű volt, Tolna megyéből).

*

Gőbel Károly, a komáromi királyi törvényszék jegyzője, tartalékos hadnagy „az ellenség előtt tanúsított vitéz magatartásáért“ a legfelsőbb elismerésben részesült.

*

Felhívás: „Esdve kérik a kultúrpalota sebesültjei a vadászokat, hogy zsákmányukból a Vöröskereszt kórházainak is juttassanak. Ha »többlet« vad érkeznék, azt a hölgybizottság elosztja az ispotályok között.”

*

Komárom szülötte, Sörös (Pál) Pongrác tudós, az MTA levelező tagja, pannonhalmi főiskolai tanár, főapátsági levéltárnok 1915. augusztus 4-én, kedden a megyeszékhelyen időzött, és megtekintette a kultúrpalota könyvtárát.

*

A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi miniszter kinevezte, ill. áthelyezte: a komáromi illetőségű Ipovitz Imre törökbálinti tanítót Berestyére, Csepi Lajos tanítót Marosgombásról Csallóközaranyosra.

*

Décsy Jenő, Csicsó község jegyzője 1915. július 25-én házasságot kötött a rákosszentmihályi Bognár Mariskával. A fiatal férj az esküvő után azonnal bevonult katonának.

Lelkes Vince