EU-s pénzből, többlépcsős lakhatási modellel javítanának a karcsai úti helyzeten

2019. március 20. - 06:56 | Régió

Elfogadta a többlépcsős lakhatási modell megnevezésű dokumentumát a dunaszerdahelyi önkormányzat, melyen keresztül EU-s támogatásért folyamodnak.

EU-s pénzből, többlépcsős lakhatási modellel javítanának a karcsai úti helyzeten
Hájos Zoltán - Fotók: Cséfalvay Á. András - További felvételekért kattints!
Kapcsolódó cikk:
Hatezer eurós lopás és nőverés – rettenetes állapotok a Karcsai úton. Merre van a kiút ebből?

A dokumentum lényege, hogy meghatározott kritériumok teljesítése különböző színvonalú lakóegységekben történő lakhatást tesznek lehetővé. Ez némileg hasonlít ahhoz a pontozásos rendszerhez, melyet a karcsai úti telepen alkalmaztak a létrehozását követően, amikor a tartozásokat felhalmozó, nem fizető és beilleszkedni képtelen polgárokat unimobódéba költöztették, míg a helyzetük javítását célzó feltételeket teljesítő, különböző aktivációs tevékenységben résztvevő lakosokat a 25, illetve 9 lakást magába foglaló panelbe, onnét pedig adott esetben városi bérlakásba. Ez utóbbi szint teljesítése az elmúlt 10 évben csak 10 családnak sikerült, közülük egy vissza is került egy idő után a Karcsai útra – mint arról Hájos Zoltán polgármester korábban tájékoztatott.

Az önkormányzat által most elfogadott dokumentum képezi az alapját az új többlépcsős lakhatási modellnek, mely négy szintet határoz meg a lakhatásban, ezek közül az első, legalacsonyabb az alacsony komfortfokozatú szükséglakásoké, vagyis az unimobódéké, a következő kettő pedig a másfél szobás lakásokat magába foglaló nagyobb (B-blokk), illetve a már nagyobb lakásokat is tartalmazó kisebb panelé (A-blokk), míg a negyedik a városi bérlakások szintje. Az ezek közötti átjárás oda-vissza lehetséges.

Próba - hello

Molnár Tímea, a városháza oktatási és szociális főosztályának vezetője

A projekt keretén pedig támogatást hívnának le az Európai Regionális Fejlesztési Alap emberi erőforrásokkal foglalkozó operációs programjából. A belügyminisztérium, mint közvetítő tavaly novemberben hirdette meg felhívását a marginalizált roma közösségek lakókörülményeinek javítását célzó program keretén belül. A Dunaszerdahely által benyújtandó projekt arról szól, hogy a Karcsai úton lévő két panelházat hőszigeteljék és kicseréljék az összes nyílászáróikat, ezzel növelve energiahatékonyságukat, emellett lakóbizalmikat is alkalmazzanak, összesen 5-öt, akik a karcsai úton élők számára szociális tanácsadást nyújtanak, és megfigyelik a többlépcsős lakhatási modell egyes szintjei feltételeinek teljesítését.

A program keretén belül az A-blokk 9, illetve a B-blokk 18 lakásának felújítására nyílik lehetőség, az önkormányzat pedig saját költségvetéséből téríti a fennmaradó 7 lakóegység rekonstrukcióját. Az EU-s programból erre, illetve a lakóbizalmik bérköltségeire 355 ezer eurót hívhatnak le, 18 ezret tesz ki a szükséges önrész, és további közel 57 ezret a kiegészítés. A városi költségvetésből tehát erre kb. 75 ezer eurót fordítanak.

A projekt részeként a roma közösség 157 tagja számára közvetlen javulást hoz a rekonstrukció, míg közvetve felkínálja a lehetőséget, hogy a szükséglakásokban élő 328 személy életkörülményei is javuljanak. A rekonstrukciós munkálatokat az előzetes tervek szerint 2020 áprilisában kezdhetnék meg, és a teljes átépítés 2023 végéig tartana.

Hájos Zoltán polgármester a plénumon kifejtette, nem osztja azok nézetét, akik úgy gondolják, hogy a Karcsai úton élő roma közösséget nem kell felkarolni.

„Ezért is indult el a roma közösségi központ projektje, szükséges ezeknek az embereknek képzést biztosítani, ami alkalmassá teszi őket, hogy hosszú távon munkába tudjanak állni, még ha azt, amilyen körülmények között élnek, nyilván elsősorban saját maguknak is köszönhetik”

– szögezte le. Kiemelte, hogy ha az önkormányzat nem foglalkozik ezekkel az emberekkel, akkor még annál is rosszabb helyzetbe kerülhetnek, mint amilyenben már eleve most vannak. Hájos szerint szükséges ezeknek az embereknek a szellemi színvonalán javítani, mivel sokan olyan körülményeket teremtenek maguk körül, amit a civilizált társadalom tagjai képtelenek lennének – emlékeztetett például az elharapódzó szemétproblémára.

Antal Ágota független képviselő viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy ez az összehasonlítás irreleváns, mivel hátrányos helyzetű, marginalizált közösségről van szó, mely másképp vagy egyáltalán nincs szocializálva.

„A mi feladatunk, hogy megteremtsük a lehetőségét annak, hogy méltó módon tudjanak élni. Nem elég, hogy valaki ott háromnaponta felszedi a szemetet...” – mondta.

A polgármester viszont úgy látja, a szegénységből fakadóan nem kell feltétlen úgy élni, mint az a Karcsai úton tapasztalható. Antal Ágota szerint viszont ezt ítélkezés nélkül el kell viselni és próbálni megoldani.

A megoldást szorgalmazta Herceg Andrea (független), míg a telepen való jelenlét fokozását Nagy Krisztián (MKP).

Ezzel pedig alapvetően Hájos Zoltán is egyetértett. A többlépcsős lakhatási modellt, valamint a projekt benyújtását végül egyhangúlag jóváhagyta a testület.

(SzT)