fák
2017 április 5.
2015 július 25.
2014 május 24.
2013 június 28.
2011 június 14.
Meggyfasirató

Úgy volna érdemes, úgy volna jó élned ezen a földön, hogy ha a meggyfám sorsára jutsz, téged is elsirassunk.

2009 április 22.
2008 február 6.
Építs há­zat, irtsd a fá­kat…?

DUNASZERDAHELY – El­szo­mo­rí­tó, ami a vá­ros­ban zöl­dö­ve­ze­tek kar­ban­tar­tá­sa cí­mén fo­lyik mind gaz­da­sá­gi, mind kör­nye­zet­vé­del­mi szem­pont­ból. Sze­mé­lyes ta­pasz­ta­la­tai alap­ján azon­ban bár­ki kons­ta­tál­hat­ja, az em­be­rek fittyet hány­nak egy-egy fák­tól tel­je­sen meg­ko­pasz­tott ut­ca lát­vá­nyá­ra. Ugya­ni­lyen kö­zönnyel vi­sel­tet­nek egy lát­ha­tó­an le­ga­lább öt­ve­né­ves fa tőből tör­ténő ki­vá­gá­sá­nak eset­le­ges ta­nú­i­ként is.   

IDŐJÁRÁS: Heves zivatarok, jégeső törheti meg vasárnap a fülledtséget!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése szombat éjszakára és vasárnapra.

Aktuális
Ma
vasárnap
hétfő
POZSONY
21 °C
31 °C / 19 °C
31 °C / 20 °C
31 °C / 21 °C
DUNASZERDAHELY
21 °C
31 °C / 18 °C
30 °C / 19 °C
29 °C / 19 °C
KOMÁROM
22 °C
31 °C / 18 °C
31 °C / 19 °C
29 °C / 19 °C
PÁRKÁNY
22 °C
30 °C / 18 °C
30 °C / 19 °C
29 °C / 19 °C