Fegyveres népfelkelők Alsó-Csallóközből

2020. december 3. - 20:03 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CL.

Fegyveres népfelkelők Alsó-Csallóközből
A régi Komárom (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború kitörésének idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XXIII. rész)

Komárom vármegye csallóközi járásának községeiből összesen 1214 B osztályú népfelkelő jelentkezett szemlére 1914 decemberében. Közülük „348 fő találtatott fegyveres népfelkelői szolgálatra alkalmasnak”. Települések szerint:

Csallóközaranyos 74-ből 24, Ekecs 61 – 23, Apácaszakállas 48 – 16, Bogya 47 – 13, Lak 39 – 13, Nemesócsa 44 – 16, Tany 12 – 2, Ekel 34 – 9, Gúta 302 – 87, Néma 19 – 3, Füss 26 – 6, Csicsó 39 – 8, Keszegfalva 71 – 21, Megyercs 73 – 12, Örsújfalu 43 – 11, Keszi 15 – 1, Nagymegyer 149 – 39.

Az elemi oktatás megkezdéséért emeltek szót a tanítói körök és a szülők. Az oktatás ugyanis az iskoláknak kórházi célokra történt lefoglalása miatt szünetelt. „Bár a mai nehéz időkben mindennél fontosabb, hogy a harctérről hazakerült sebesültek és betegek kellő elhelyezése és ápolása biztosíttassék, mégis jólesik megállapítanunk, hogy az illetékes körök azon fáradozása, hogy a lehetőséghez képest az oktatás érdeke is megvédessék, a siker reményével kecsegtet. Úgy értesülünk ugyanis, hogy a községi leányiskola földszinti helyiségeinek visszaadására alapos kilátás van, melyben azután – habár erősen redukált óraszámban –, a fiú- és leánytanulók felváltott oktatásával a tanítás rövid időn belül megkezdhető lesz” – írta a Komáromi Ujság 1914. december 10-i száma.

A Komáromi Football Club 1914 telén nem nyitja meg sporttelepét a korcsolyázók előtt. „[a]kkor amidőn a harcmezőkön ezrek és ezrek véreznek a hazáért, nem lehet szükség jégpályára“ – közölte a nyilvánossággal a KFC elöljárósága.

Széles István komáromi polgár 100 Koronát adott a Vöröskereszt városi egyletének. Az összeg a katonák – felerészben az ápolt sebesültek, felerészben a harctéren küzdők – karácsonyára fordítandó.

Nagy gyász érte a komáromi iparosságot. Hosszas szenvedés után 64 éves korában elhunyt Piszár Károly fodrászmester.

Lelkes Vince