Fejbe rúgta a ló!

2020. június 5. - 19:25 | Kultúra

Csallóköz lenyomatok CVIII.

Fejbe rúgta a ló!
A somorjai államilag segélyezett polgári fiúiskola IV. osztálya az 1909–1910. tanévben (Archív felvétel)

Mármint Németh Imre alsónyárasdi kovácsmestert, aki a balesetkor Soszár Péter gazdálkodó udvarán a lovak befogása körül foglalatoskodott. Szerencse, hogy a jószág lábán nem volt patkó, mert különben a rúgás végzetes lehetett volna. „Orvosi segély iránt azonnal történt intézkedés” – írja a Csallóközi Hírlap 1925 tavaszán.

Egy csúnya kocsmai verekedésről is beszámol a vasárnaponként megjelenő lap. Történetesen arról, hogy Póda Pál május 3-án legénytársaival együtt a töböréthei vendéglőben mulatozott. Tánc közben „sürgős beszélgetésre” egy hegybenétei ismerőse kihívta őt az udvarra, ahol a sötétben többen is várták. Ott a gyanútlan fiatalembert dorongokkal és vasszerszámmal agyba-főbe verték, majd elmenekültek. Póda Pál súlyos koponyasérüléseket szenvedett. A sötétben hősködő legények ellen eljárást indítottak.

Felső-Csallóközben ugyanakkor másféle botrány foglalkoztatta a közvéleményt. Tudósítói jelentés szerint: „Nem mindennapi eset történt Somorján. Folyó hó 11-én K. Kató 13–14 éves bakfis, a II. polgári iskola növendéke gyermeknek adott életet. A kisded alig egy pár órai élet után meghalt. A pozsonyi ügyészség elrendelte a hulla felboncolását, melyet a somorjai járásbíróság e hó 12-én foganatosított. A mai erkölcsök hű képe ez az eset!”

Mai szóhasználattal mondva, pozitív hírnek számít az alábbi: „Tapasztalt, idős gazdák állítják, hogy már régen nem emlékeznek annyira kedvező időjárásra, mint mostanában van. (...) Az áldott és milliókat érő májusi esők nem maradtak el, a napok mégis melegek voltak, a gabona sudáran fejlődött, a határok gyönyörűek, egészségesek és biztatók. A gondviselés kárpótlást szerez a sok nyomorúságért, és talán egy jobb esztendő fog következni!” S hogy tényleg volt-e annak idején rekordtermés a Csallóközben, nem tudtuk kideríteni.

Más. Dr. Markwart Gábor dunaszerdahelyi római katolikus plébános és Tyukoss János pozsonypüspöki esperes-plébános május 11-én egyházi küldetésben, tizenkét napra Rómába utaztak.

Kinevezések: Seemann József dunaszerdahelyi adóhivatali tisztviselőt felettes hatósága a feledi adóhivatal vezetésével bízta meg, helyébe Rissányi Károly losonci adótiszt került; Énekes Ferenc szentmihályfai földinket herceg Esterházy Miklósné a tárnokpusztai (Pusztafödémes mellett) uradalomhoz intézőnek nevezte ki.

Lelkes Vince