Felavatták Schnitzer Ármin sírkövét

2021. szeptember 5. - 16:23 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCIX.

Felavatták Schnitzer Ármin sírkövét
Schnitzer Ármin (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXX. rész)

1915 novemberének első napjaiban felavatták Schnitzer Ármin (1836–1914) sírkövét. A komáromi izraelita hitközség köztiszteletnek örvendő főrabbijára számos részvétel mellett, megható ünnepség keretében emlékeztek. Lőwy Ferenc dr. marosvásárhelyi főrabbi méltatta az elhunyt érdemeit, majd Krausz Mór segédrabbi szavai és Kurzmann Sámuel főkántor éneke zárta az ünnepélyt.

*

Elhunyt Csetke Béla (1852–1915) a Komárom megyei közélet jeles személyisége, aki gyakran hallatta hangját közügyekben. Iskoláit Komáromban végezte, majd Pozsonyban tanult. Előbb Pozsony megyében bérelt kisebb birtokot, később – három évtizeden át – a tatai Esterházy grófi hitbizományhoz tartozó Grébics és Billeg pusztákon gazdálkodott.

Csetke Béla hosszú éveken át volt tagja a vármegye közigazgatási bizottságának, állandó és központi választmányának, továbbá közegészségügyi, földadós, könyvtári és sorozó bizottságának. Az ő igazi terrénumát azonban a vármegyei Gazdasági Egyesület képezte, melynek hosszú éveken át egyik alelnöki, majd ügyvezető elnöki tisztét is betöltötte. A korabeli sajtóban megjelent nekrológ szerint „...küzdött a gazdatársadalom, főleg a kisgazdák helyzete érdekében, a gazdasági ismeretek terjesztésén fáradozott és mindenképpen azon volt, hogy a földmívelés az őstermelés ősi formáit levetkezve – a munkaerő és anyag kellő kihasználásával – belterjesebbé váljék és a nemtzetfenntartók megélhetésének alapjait szilárdítsa”.

*

Az 1915. november elején megjelent hivatalos veszteség-kimutatások szerint a császári és királyi 12., komáromi gyalogezredben szolgáló alsó-csallóközi illetőségű katonák közül elhunytak: Berecz László (Aranyos, szül. 1885), Brenner Lipót (Komárom, 1884), Bucskó István (Gúta), Buda Ferenc (Komárom, 1885), Földvári Antal (Komárom, 1890), Gőgh Gyula (Gúta), Jeney Mihály (Komárom), Komjáti Zsigmond (Komárom, 1880), Lévai Gábor (Komárom, 1884), Matanek Mór (Komárom, 1879), Neuberger Albert dr. (Komárom, 1892), Rédli Károly (Komárom, 1884), Strahó József (Lakszakállas, 1884), Szabó Imre (Gúta, 1890), Vidor József (Nagymegyer, 1889) – közlegények.

Lelkes Vince