Felmetszette a hasát az öreg juhász

2019. január 26. - 17:01 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok X.

Felmetszette a hasát az öreg juhász

Az előző részek:

Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza

A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós

Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola

A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya

Kisváros a vidék közepén

Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben

Magyarország monographiája

Saul nagymagyari fiai

Maga alá temette a bedőlt fal

Zimmermann József, a nagyszarvai uradalom 84 éves juhásza 1925. július 2-án Somorján, a gőzmalomnál felmetszette a hasát. A szemtanúk állítása szerint „először jól beszeszelt és kiváncsi volt arra, hogy hová fért bele a rengeteg itóka. Elővette hát bicskáját és mielőtt valaki megakadályozhatta volna, felmetszette a hasát”. Az idős embert azonnal kórházba szállították, további sorsáról forrásunk, a Csallóközi Hírlap nem tudósít.

Beszámol azonban egy megrázó gyilkossági kísérletről, mely bizonyos Adamčik István 25 éves szlovák napszámos személyéhez fűződik. A letartóztatottat a csendőrség azzal gyanúsította, hogy arzénkeverékkel el akarta tenni láb alól édesapját. Apa és fia ugyanis rossz viszonyban éltek egymással és állandó volt közöttük a civódás. Adamčikot beszállították a pozsonyi fogházba. Az arzénkeveréket bűnjelként lefoglalták. A hatóság a nyomozást kiterjesztette Rózsahegyre is, mert az érintett család tagjai szlovák telepesként ebből a liptói községből jöttek a Csallóközbe.

Dióspatonyban baleset történt. Lelkes Juliskát „a csordáról hazatérő disznók feltaszitották, minek következtében a fiatal lány fején és lábán sulyos sérüléseket szenvedett”.

Csehszlovákia megalakulása után közel hét évnek kellett eltelnie, amíg a dunaszerdahelyi járásbírósághoz megérkeztek (tudjuk az időpontot is: 1925. július 6-án) a bírói talárok és sapkák, melyeket „miniszteri rendelkezés szerint a birák tárgyalás közben viselni fognak”. A talár anyaga fekete bársony, fekete bársony gallérral, melynek alján széles lila bársony szalag fut végig. A talár baloldalán a szív fölött aranyhímzésből készült állami címer van felvarrva. A sapkák szintén fekete bársonyból készültek lila szegélyezéssel. A talárok nem készültek mérték után, azokat az egyes bírók alakjához igazították.

A nemesócsai református egyház presbitériuma „nagyon fontos ülést tartott”, melyen Gyalókai László esperes elnökölt. A tárgysorozat legfőbb pontja a templom újjáépítése volt. „A presbitérium egyhangu lelkesedéssel elhatározta, hogy a javitásra szoruló templomot megjavittatja és a toronyra egészen uj süveget csináltat”.

Végül egy sporttörténeti adalék. Földink győzelme Prágában címmel a Csallóközi Hírlap arról tudósít, hogy a prágai „Spárta” által „legutóbb rendezett nagy atlétikai versenyen Kóczán Mór is részt vett”. Az egykori olimpikon, több csallóközi település református lelkésze diszkoszvetésben 33,50 méter teljesítménnyel nyerte meg az első díjat. Gerelyvetésben pedig 55,57 méterrel az atléta beállította régi rekordját.

Lelkes Vince