Fényképtáblázat az ismeretlen katonai hullákról

2021. október 23. - 18:38 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXI.

Fényképtáblázat az ismeretlen katonai hullákról
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CXCI. rész)

Közlemény [1915]: „A magyar királyi belügyminiszter úr – a bécsi közös központi tudósító iroda személyazonossági osztálya által – az ismeretlen katonai hullákról és a hadsereg kiséretében elhalt, ismeretlen polgári személyekről készített fényképtáblázatot (annak, immáron II. számú csoportját). A személyleírásokat – együtt magyar és német nyelven – hozzám leküldte, s én a rendőrkapitányi hivatalnál ezeknek közszemlére tételéről intézkedtem. Az ismeretlen hullák személyazonosságának megállapítását segítő fényképcsoport elhelyezéséről a tekintetes szerkesztőség által is felhívni óhajtom a város lakosságának figyelmét. Dr. Gaál helyettes polgármester.”

*

Lemondott állásáról Kutschera József komáromi plébános [1915. december]. A hercegprímás a lemondást elfogadta, s a plébániai teendők végzésével – a kiírandó pályázat idejéig – Farda Adolfot bízta meg. Utóbbi nevezett e szolgálati feladatait egyébként már hat hónapja ellátja.

*

A kultuszminiszter előléptette Hehrli Antal gútai tanítót, egyben kinevezte őt a III. fizetési osztály 1. fokozatába, és kiutalta részére a megfelelő államsegélyt.

*

Pöschl Ferenc volt komáromi, aktuálisan nagyszőllősi királyi főerdőmérnököt Nagyszőllősről Rimaszombatba helyezték át.

*

Új tagok léptek be a Jókai Közművelődési Egyesületbe: Oberhoffer Józsefné, Balogh Böske, dr. Vaszkó Endre, a királyi törvényszék elnöke, Tóth Lajos törvényszéki bíró, dr. Igó Elek joggyakornok, Győrffy Imre polgári iskolai tanár és Szabó Imre református segédlelkész.

*

Súlyos csapás látogatta meg Marcsa Sándor alistáli református lelkészt és nejét – újszülött fiukat, Sándorkát, pár napos korában elragadta a halál [1915. november].

Lelkes Vince