Főispán, plébános és lelkész beiktatása

2019. április 14. - 11:09 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXI.

Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról

Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán


Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd


Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon

Beniczky Lajos komáromi főispánt 1910. március utolsó hetében iktatták be tisztségébe. Székfoglalójában a megyei elöljáró leszögezte, hogy „elődeinél se több, se kevesebb lenni nem akar”, és hogy „idegen befolyások akarnak érvényesülni és beavatkozni nemzeti életünkbe, ami ellen minden jó akaratú hazafinak össze kell fogni, hogy a külső befolyásokat ellensúlyozni képesek legyünk”.

Az ünnepségen nagyszámú közönség vett részt, többen díszmagyarban. A hivatalnokokon kívül ott voltak a közélet megyei képviselői: Antal Gábor, Baranyay Géza, Losonczy Elemér, Horváth Kristóf stb. A főispán előtt összesen harminckét küldöttség tagjai tisztelegtek, köztük: a megye és a helyőrség tisztikara, a bencés ház és a római katolikus papság, Palkovich Viktor gútai esperes-plébános, Sárkány Ferenc és a katolikus egyházközség, Jánossy Lajos esperes lelkész és az ágostai hitvallású evangélikus hitközség, dr. Schitzer főrabbi és az izraelita hitközség, Lőrinczy György tanfelügyelő és a tanítói kar, Bálint István műszaki tanácsos és az alsó-csallóközi ármentesítő társulat, Csizmadia László tatai főjegyzővel az élén a megyei jegyzők egyesülete, Csallóközaranyos község és az ottani gazdakör vezetői. A díszebéden több mint kétszázan vettek részt.

Simon Lajos somorjai plébános ünnepélyes beiktatását 1910. március 28-án tartották. A misén „1500 főnyi nép volt jelen”. A szertartást Leszkay Sándor nagymagyari esperes plébános végezte. A korabeli sajtó feljegyzései szerint „szép beszédet intézett Simon plébánoshoz”. A házigazda nagy ebédet rendezett, amelyen dr. Sághy Gyula és számos előkelőség is részt vett.

Az esztergomi egyházi hatóság Pozsonypüspökibe segédlelkésszé Fekete Gyula fővárosi hitoktatót nevezte ki. Elődje, Monsberger Ferenc Budaőrsre helyeztetett át. „Az új segédlelkész eddigi működése biztosítéka annak, hogy új állomáshelyén is sikerrel fog munkálkodni” – áll a kinevezési okiratban.

Végül két tanyi eredetű hír a múlt évszázad elejéről: az első tudatja az olvasóközönséggel, hogy Czike János református lelkész 1910. április 8-án, csütörtökön vallásos est keretében a tanyi református egyház történetéről tartott felolvasást; a másik arról tudósít, hogy Sógor Lajos Borsod megyei, nagybarczai földbirtokos eljegyezte Szigethy Esztit, Szigethy Zsigmond földbirtokos és megyebizottsági tag leányát Nagytanyon.

Lelkes Vince