A fölös gabona- és lisztkészleteket a pénzügyőrség beszolgáltatta 

2021. április 13. - 19:42 | Kultúra

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

A fölös gabona- és lisztkészleteket a pénzügyőrség beszolgáltatta 
(Archív felvétel)

(XCVIII. rész)

A pénzügyminisztérium a következő eljárást rendelte el a fölös gabona-, illetve lisztkészletek kinyomozásában. Az intézkedések végrehajtásával a pénzügyőrség hatalmaztatott föl. Kiemelések a szabályok sorából:

A hatóság ott végzett vizsgálatot:

1) ahol ő maga sejtett fölös készletet,

2) a feljelentett helyeken,

3) ahol az ellenőrzés megokoltnak látszott.

A malmoknál, a lisztkereskedőknél és a pékeknél csak külön hatósági utasítás esetén és azoknak megfelelően tarthattak ellenőrzéseket. Hatósági tanú vagy – annak hiányában – bizalmi férfiú jelenléte kötelező volt.

I. A családfő háztartási szükséglet címén búzából, rozsból vagy árpából, ill. az ezekből készült lisztből együttesen jogosult volt 1915 augusztus 15-ig számítva havonként és fejenként Budapesten annyiszor 6 kg-ot, egyebütt annyiszor 18 kg-ot megtartani, ahány lélek élelmezéséről gondoskodott.

II. Gazdaságokban gazdasági szükséglet címén megtartható volt:

a) árpából a vetőmagszükséglet,

b) árpából további oly mennyiség, amennyire a búza- és rozskonvenció elrendelt egyharmados keverésére szükségeltetett,

c) a gazdasági cselédek esedékes konvenciójának kétharmada valamennyi terményből (folyó évi augusztus 15-ig számítva),

d) valamennyi terményből az aratók, vagy egyéb élelmezési kötelezettséggel, vagy terménybeli járandósággal alkalmazott vagy alkalmazandó munkásoknak a helyi szokások szerinti és augusztus 15-ig számba veendő egész szükséglete.

A pénzügyőrség a liszt, illetve a gabona súlyát hozzávetőlegesen állapította meg. A tengeri vagy tengeriből készült liszt nem volt tárgya az ellenőrzéseknek.

*

A hadügyminiszter Schuchmacher Ágostot, a komáromi katonai fegyintézet főtörzsfoglárját hűséges szolgálata elismeréséül díszéremmel tüntette ki.

*

Az igazságügyi miniszter dr. Brokes Ede joggyakornokot a pozsonyi törvénységhez jegyzővé nevezte ki [1915. év tavaszán].

Lelkes Vince