A füleki önkormányzat idén több mint 12 millió euróval fog gazdálkodni

Fülek város önkormányzatának 2019-es költségvetése meghaladja a múlt évi rekordot. Ez évben a város több mint 12,3 millió euró összegű költségvetést feltételez - olvasható Kovácsová Klaudia, a város szóvivőjének sajtóközleményében.

Legnagyobb összeget az oktatásügy finanszírozása visz el, szoros egymásutánban a beruházási projektek követik.

Folyó költségek

Az önkormányzat költségvetése három fő részre oszlik – folyó költségekre, tőkekiadásokra és pénzügyi műveletekre. A folyó költségek mindenekelőtt a költségvetési szervezetek (alapiskolák és óvodák, iskolai étkezdék és napközik, valamint a művészeti alapiskola) és a dotációs szervezetek (Vármúzeum, Közhasznú Szolgáltatások, Városi Művelődési Központ) finanszírozását jelentik. Ide tartozik még az összes önkormányzati és átruházott államigazgatási feladat, például a szociális ügyek, a közbiztonság és a sport területén végzett tevékenységek, vagy a helyi közutak felújítása, a városi hivatal működésének biztosítása, stb. Míg a 2009-es évben a város folyó költségei csaknem 5 millió euró összeget tettek ki, ez évben kis híján 8 millió eurónyi összeg feltételezhető. A legnagyobb szelet a költségvetési szervezeteknek, vagyis az iskolahálózatnak jut. A 2009-es évben megközelítőleg 2,4 millió eurónyi összeg ment az oktatásügybe, ma, tíz év múltán, ez az összeg csaknem 4,8 millióban feltételezhető. A folyó kiadások a város teljes költségvetésének 60 százalékát teszik ki.

A teljes költségvetés

Az utóbbi tíz év alatt a város költségvetése több mint a kétszeresére nőtt. A 2009-es 5,2 millió eurónyi összegről fokozatosan emelkedett a most feltételezett 12,3 millión euróra, ami a város történetének legmagasabb költségvetése.

Pénzügyi műveletek

A pénzügyi műveletek a város eladósodottságát – a hitelek törlesztését jelentik, ami jelenleg évi 160 ezer euróban fejezhető ki.

Tőkekiadások

Érdekes számokat mutat a tőkekiadások rész is, amely főleg a város beruházásait foglalja magában, valamint a fejlesztéseket tükrözi. A 2011-es és 2012-es évek kivételével, amikor a park revitalizálására merítettek támogatást, a város tőkekiadásai 100 és 220 ezer euró között mozogtak.

Jelentős ugrás történt 2015-ben, amikor 2,5 millióra emelkedtek. A 2016-os évben az összegük már 490 ezer euró volt, majd 2017-ben 1,3 millió euró, 2018-ra pedig már 3,6 millió euró lett. Mivel ez az összeg az elmúlt évben nem lett teljes egészében kimerítve, csaknem 1,9 millió euró átvivődött a 2019-es év tőkekiadásaiba.

A feltételezett beruházások így ez évben elérik megközelítőleg a 4,2 millió eurót. Ebből a pénzből lesznek továbbfinanszírozva a megkezdett építkezések (a piactér, a művelődési központ, a Štúr utcai óvoda), a váralja revitalizálására irányuló projekt, az önkéntes tűzoltók tűzoltószertárának átépítése, a helyi közutak komplex felújítása, a Mocsáry Lajos Alapiskolában induló inkluzív oktatást szolgáló helyiségek kialakítása, a papréti iskolai étkezde tetőjavítása, a Daxner utcai óvoda nyílászáróinak cseréje, a kerékpárút projekt, a parki multifunkciós pálya kiépítése és a további,  a finanszírozás szempontjából kevésbé igényes projektek.

(-)