Gábor Áron rézágyúja háromszor is elsült Csiliznyáradon (Videó)

2019. március 18. - 12:34 | Régió

Vasárnap délután három ágyúszó emlékeztette a csilizközieket az 1848-as szabadságharc hőseire, köztük a csiliznyáradi születésű Szini Sebő Alajos császári és királyi kapitányra, 1848–49-es honvédezredesre. A helyi temetőben emlékeztek meg a márciusi ifjakról.

Gábor Áron rézágyúja háromszor is elsült Csiliznyáradon (Videó)
Fotók: a szerző

A tápióbicskei Bitskey Gáspár Hagyományőrző Tüzércsapat tagjai lovaskocsival hozták Gábor Áron rézágyújának hiteles másolatát a csiliznyáradi temetőbe, ahol előkészítették azt a díszlövések leadására. Közben kezdetét vette a megemlékezés Szini Sebő Alajos sírjánál. Az ünnepség Béhr András szavalatával kezdődött, majd Lukács József polgármester ünnepi beszéde hangzott el. „A Nemzeti dal máig élő felhívás nemzetünkhöz: agitál, lelkesít, haladéktalan állásfoglalásra késztet. Válaszút elé állít bennünket: választani kell a rabság és a szabadság között. S döntésre biztat, amikor helyettünk is esküvel fogadja, hogy rabok tovább nem leszünk” — emelte ki a faluvezető.

A magyarországi testvértelepülés, Tápióbicske nevében annak polgármestere, Kanyó Sándor szólalt fel, aki elmondta, akadtak, akik korábban már megjósolták a magyar nép eltűnését, asszimilációját. „De mi itt vagyunk. Itt állunk, túl a békediktátumokon, túl külső és belső árulásokon, túl külhoni bürokraták és pénzes mágnások sokszor átlátszó befolyásolási kísérletein. Itt vagyunk és nem csak, hogy magyarul álmodunk, de magyarul beszélünk, énekelünk és magyarul imádkozunk” — húzta alá Kanyó.

Az ünnepi felszólalások végeztével a megjelent falvak és helyi szervezetek képviselői elhelyezték koszorúikat Szini Sebő Alajos sírjánál, majd a jelenlévők tehették le az emlékezés virágait. Eközben a Csiliznyáradi Dalárda dallamai csendültek fel, majd megszólalt a rézágyú és háromszor is elsütötték azt a tüzércsapat szakavatott tagjai.

(alsa)