Global Case Study 2019  -  a Selye János Egyetem három doktorandusza is a 300 hallgató között

2020. január 29. - 13:10 | Régió

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának  három doktorandusz hallgatója -  Molnár Anna, Világi István és Kovács Ádám - sikeresen szerepelt a Global Case Study Challenge 2019 nemzetközi esettanulmányi projektben.

Global Case Study 2019  -  a Selye János Egyetem három doktorandusza is a 300 hallgató között

A Selye János Egyetem hallgatói már 2011-től aktívan részt vesznek az amerikai Greensboro Egyetem által koordinált nemzetközi üzleti esetmegoldási programban, az X - Culture projektben.

A Global Case Study Challenge programot az ausztriai Carinthia University of Applied Science hirdette meg és koordinálta elsősorban az európaiak számára, amelybe az csaknem 300 hallgató kapcsolódott be. A Selye János Egyetemen kívül több külföldi felsőoktatási intézmények, többek között az amszterdami Amsterdam University of Applied Sciences, a francia Lille Catholic University, a moszkvai - RANEPA Moscow, a barceloniai Universitat Autònoma de Barcelona a svájci Geneva Business School, valamint a bolgár Sophia University hallgatói vettek részt a projektben.

A program célja a hallgatók a menedzsment terén szerzett nemzetközi tapasztalatainak gyarapítása volt, erős hangsúlyt fektettek a team munka mellet a digitális eszközökkel támogatott közös prezentációra, valamint a kommunikáció, a különböző nyelvi, illetve kultúrából fakadó nehézségek, az eltérő időzónák figyelembe vételével a határidőre való teljesítés, illetve a prezentációk közös online megvitatása terén is tapasztalatot szereztek.

Az esettanulmányok témája elsősorban multinacionális vállalatokkal kapcsolatos valós események szimulációja volt, tehát tényleges problémaközpontú szituációkra kellett javaslatokat készíteniük a hallgatóknak. A projekt egyszerre nyújtott új ismereteket, egyúttal pedig fejlesztette a problémamegoldó képességet. A program során csoportokba sorolták a hallgatókat, majd egy konkrét esettanulmány értelmezése, az ehhez kapcsolódó szakirodalom felkutatása és a feldolgozása, illetve a tanulmány részeként szereplő kérdések alapján egy prezentáció elkészítése volt a feladat, amelyben szakmailag helytállóan kellett az esetet értelmezni és a vállalati problémára megoldást találni. A rendelkezésre álló kvalitatív és kvantitatív információk alapján kidolgozott megoldást pedig végezetül prezentálniuk kellett a nemzetközi egyetemek magas szakértelemmel rendelkező professzorokból álló zsűriének.

A projekt során az információ gyűjtése, az analitikus képesség, a numerikus készség, a strukturáló képesség, a kritikus gondolkodás, a döntéshozatal, valamint a logikus érvelés is meghatározó volt. Mindez korszerű, online formában, mivel a világ minden tájáról kapcsolódtak be hallgatók és professzorok, a felkészülés és a vizsga is virtuálisan zajlott.

"Különösen fontosnak tartom a program mérföldkő jellegét, hiszen egy újabb módon is kiléptünk a globális szintérre. A korábban már beindult Erasmus diákcsere és az amerikai Greensboro Egyetem által koordinált nemzetközi üzleti esetmegoldási programban való rendszeres részvétel mellett valósítottuk meg ezt nagyon modern kooperatív tanulási formát. Szlovákiában mi vagyunk az elsők, akik magyar nyelvű felsőoktatási intézményként bekapcsolódtunk egy ilyen programba. Azon túl, hogy a hallgatók megtanulják a kurzus anyagát és a tanulmány kidolgozásával összefüggő speciális jártasságokat szereznek, lehetőséget ad számukra arra is, hogy megtapasztalják a kihívásokat és megtanulják az együttműködés legjobb gyakorlatait úgymint az interkulturális együttműködést, valamint a virtuális csoportokban való munkavégzést” – véli Poór József a programot Szlovákiában koordináló egyetemi tanár.

A Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának három doktorandusz hallgatója külön-külön egy nemzetközi öttagú teamhez tartozott és további francia, holland, osztrák, chilei, spanyol, ausztriai és bosznia-hercegovinai hallgatókkal végezte kutatatását.

"A csoportom feladata egy német energetikai vállalat külföldi terjeszkedése volt Romániába és Bulgáriába, német menedzsmenttel kiküldetésben. Az ezzel kapcsolatos nehézségek értelmezésére fokuszáltunk menedzsment szinten. A tanulmány az egyes kultúrák közötti különbségeket dolgozta fel a nemzetközi GLOBE felmérés eljárása szerint. Része volt a román és bolgár vállalat dolgozói vélemények, valamint a kiküldetésben lévő német menedzsment véleményének a felülvizsgálata valamint a kultúrákkal való ismerkedés. Az előadásunk tartalmazott kritikus hozzáállást és tanácsokat, javaslatokat. Véleményem szerint már a program kezdetén nagyon lényeges szempont volt a csoportunkon belüli online beszélgetés a a feladatok felosztása, valamint a sorrend megbeszélése. Virtuális megbeszéléseket folytattunk, többek között: Email, Skype, Google Docs, Dropbox, Google+, Zoom megoldásokat használtunk a kommunikációhoz. Prezentációnk sikeres volt és kimagasló eredményt értünk el. Mindenkinek tanácsolni tudom a hasonló projektekben való részvételt" - mondta Világi István, a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi és Informatikai Karának hallgatója.

Molnár Anna nemzetközi csapata az offshoring to India esettanulmányt kapta feladatául, valamint az ezzel kapcsolatos kommunikációs, kulturális problémák értelmezését és felkutatását, konkrét javaslatok, megoldások kidolgozását.

"Az esettanulmány-módszeren keresztül történő oktatás egyre növekvő népszerűségnek örvend, mert ezek a képzést valós, problémaközpontú szituációkra alapozzák. Külföldön az oktatás nagy része esetmegoldásból áll, így a több megoldott eset és elkészített prezentáció nagy tapasztalatot és előnyt jelent az ottani diákoknak a valós életben. Véleményem szerint ezt mindenképp applikálni lehetne itthon is, akár már a szlovák nyelv oktatásánál is. A Global Case Study 2019 esettanulmányai főszereplői, fókuszuk és terjedelmük alapján rendkívül széles skálán mozogtak, ezáltal a problémamegoldás és az ehhez kapcsolódó készségek és képességek fejlesztését tudtuk gyakorolni. Fontos szempont volt a csapatmunka, hiszen a világ minden tájáról kapcsolódtak be hallgatók, és hasonlóképp mint a feladványunkban, itt is voltak mentalitásból, kultúrából fakadó kis különbségek. Munkánk során sajnálatos módon a felkészülés időszakában a chilei zavargások miatt az egyik csoporttársunk nem tudott részt venni tovább a programban, de ennek ellenére sikeresen oldottuk meg a tanulmányunk elkészítését. Mint tudjuk egy rossz prezentáció még a legalaposabb munka fényét is elhalványíthatja, éppen ezért kiváltképp fontos volt számunkra, hogy megfelelően, jó stílusban, érthetően adjuk elő a mondanivalónkat." - hangsúlyozta Molnár Anna.

Kovács Ádám és csoportja esettanulmánya az IKEA és a Szaud-Arábia közti 2012-es konfliktuson alapult. Ezzel kapcsolatosan kellett helyzetelemzést végezniük, véleményt, konkrét javaslatokat kidolgozniuk.

"Hetente online meetinget tartottunk, itt osztottuk le a feladatokat egymás között. Végül a konferencia előtt összegeztük az egészet és elkészítettük a prezentációnkat. A konferencia nagyon profi módon valósult meg a ZOOM programon keresztül, gördülékenyen haladt. AS prezentációnk után jöttek a kérdések a professzoroktól illetve a további csoportok képviselőitől, mindez kiválóra sikerült. Összességében számomra ez a projekt sok pozitív tapasztalattal zárult. Gyakorolhattam az angol nyelv tudásomat, illetve megismerhettem más országból és kultúrából származó hallgatókat, akikkel a kezdetektől fogva megtaláltuk a közös nevezőt. A Global Case Study egy nagyszerű ötlet volt és a projekt megvalósítása egyértelműen elérte a kívánt hatását. A jövőben bátran ajánlom másoknak is az ilyen jellegű projekt részvételt" - tájékoztatott Kovács Ádám.

(SJE)