Gróf Apponyi Albert és a madarak napja

2021. április 16. - 15:36 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXXX.

Gróf Apponyi Albert és a madarak napja
A régi Komárom – (1) A városi víztorony, (2) A téli kikötő – részlet, (3) A Dunahíd (Forrás: mek.oszk.hu)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CI. rész)

A kormány felfüggesztette a legfontosabb élelmiszerek behozatali vámját, hogy segítsen a húsínségen és a drágaságon. „Ha a közvetítő kereskedelem nem lesz túlságosan szemérmetlen, ha a hatóság erős kézzel féken tartja a spekulánsokat, akik máris azon vannak, hogy a vámfelfüggesztés hasznát maguknak biztosítsák, úgy 8–10 napon belül a húsfélék 20–25 százalékos árcsökkenését remélhetjük” – írta a Komáromi Ujság 1915 tavaszán.

*

Komáromban kigyulladt egy vagon préselt szalma az újvárosi állomáson. A tűzjelzésre a városi tűzoltóság Reviczky Béla főparancsnok és Höltzl Gyula parancsnok vezetésével, valamint a katonai tűzoltóság vonult ki a helyszínre, és a tüzet eloltotta. A rakomány valószínűleg egy mozdonyból kipattanó szikra következtében lobbant lángra.

*

Gróf Apponyi Albert vallás- és közoktatásügyi miniszter 1906-ban az Országos Állatvédő Egyesület (OÁE) kérelmére hirdette meg, és az ország minden népiskolájában rendszeresítette az évente ismétlődő A madarak és fák napját. Az OÁE 1915 májusában újfent felszólította a tanítóságot, hogy kirándulások keretében tartsák meg az ünnepnapot. „Így remélhető, hogy az 1914-ben hivatalosan ismert 7700 ünneplő iskola száma A madarak és fák napja fennállásának tizedik évében emelkedni fog” – fogalmaztak a szervezők.

*

Komáromba érkezett a Schmidt cirkusz, amely ezúttal a rokkant katonáknak tart előadásokat a városban. A cirkusz visszatérő és kedvelt vendége a duna-partiaknak, nemcsak elsőrangú mutatványai révén, de áldozatos jótékonykodásai miatt is. Korábban a társulat a Leányegyesület javára rendezett nagyszabású gyermeknapi gyűjtést.


Lelkes Vince