A gútai Szabó Géza sírja Galíciában

2021. szeptember 27. - 13:39 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXVII.

A gútai Szabó Géza sírja Galíciában
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CLXXXVIII. rész)

Soós Jenő dr. tartományi tüzérfőhadnagy közleménye: „Galíciában, Gologory nevű falu határában, a Bilinski-malom mellett domborul Szabó Géza 12. gyalogezredbeli katona, gútai lakos sírja. A fejfán lévő felírás szerint hősi halált halt 1915. július 26-án.”

*

A komáromi református templomban minden szerdán este 6 órakor istentiszteletet tartanak a harcoló katonákért és az elhunyt hősökért.

*

A Dunagőzhajózási Társaság 1915. évi november 16-ával a budapest-bécsi Duna-szakasz közbenső állomásaival eddig fentartott áruforgalmat – Pozsony-állomás kivételével – megszüntette.

*

Németh István komáromi református püspök 50 Korona adományt küldött a Komáromi Ujság szerkesztőségébe, amely összeget a következőképpen kívánta felosztani: a komáromi kórházak karácsonyára 20 Koronát, a Jókai Egyesület hangversenyének felülfizetésére, a bolgár Vöröskeresztnek és a hadiárvák alapjára egyaránt 10–10 Koronát.

*

A Huszadik Század című folyóirat legutóbbi száma a galíciai mezőkön hősi halált halt Vaskó Balázs irodalmi hagyatékával foglalkozik. A nagytehetségű, szép reménységű, huszonkét éves alkotó utolsó munkáját közli a lap, amely egy magvas társadalomtudományi értekezés. „...tulajdonképpen csak most tudtuk meg, hogy az a mélykék szemű, rokonszenves, szerény komáromi fiú az idők folyamán milyen értékes munkákat alkothatott volna. Nagy élvezettel olvastuk minden sorát, s ajánljuk mindenkinek elolvasásra” – szögezte le a Komáromi Ujság.

*

Vértessy Kálmán komáromi fűszer- és csemegekereskedő 1915. november 21-én tartotta esküvőjét Jónás Vilmával.

Lelkes Vince