A gútai vasút történetének kezdeteiről

2020. október 31. - 14:41 | Kultúra

Százhat évvel ezelőtt nyitották meg a komárom-gútai vasútvonalat. „A világtól csaknem teljesen elzárt vidék régi álma vált valóra 1914. november 7-én, szombaton” – közli az eseményről a Komáromi Ujság az évi 46. számában.

A gútai vasút történetének kezdeteiről
Gútai falukép egykoron

A sokéves „tervezgetés” után a vasútlétesítés 1910 körül „öltött komoly formát”, „a vágmelléki érdekeltség kérő szavára”. A kezdeményezők élén Tuba János takarékpénztári vezérigazgató állt. Kürthy István főispán a kezdetektől fogva érdeklődéssel kísérte a megindult „mozgalmat”. A helyiérdekű vasút elsősorban az ő céltudatos és következetes szervezőtevékenységük révén, s ugyanúgy „Komárom vármegye és város, az érintett községek, különösen Gúta, nemkülönben a primácia és az ácsi cukorgyárnak áldozatkészsége folytán jöhetett létre”. A beruházás kivitelezőjévé a Gregessen G. és Fiai budapesti cég vált, amely 1913 második felében kezdte el az építőmunkát. A vonal a következő állomásokat érintette: Új Komárom, Gadóc puszta, Gadóc, Keszegfalva, Bálványszakállas, Megyercs, Királynérét, Gúta.

A vonat néhány perccel tíz óra előtt indult el első útjára Komáromból – fedélzetén az ellenőrző küldöttség tagjaival. Fogadásukra minden állomáson szépszámú közönség jelent meg.

A gútai pályaházon nemzetiszínű lobogókat lengetett a szellő; cigányzene hangjai fogadták a vonatot – az állomáson ezer főnyi tömeg gyűlt össze. A jelenlévők a szerelvény megérkezésekor viharos éljenzésbe törtek ki. „Mindenki igyekezett minél közelebb férkőzni a vasúti kocsikhoz, amelyekből a bizottság a tolongás folytán csak nagy üggyel-bajjal tudott kiszállni.” A vendégeknek Varga László bíró tolmácsolta a község üdvözletét. A köszöntőt követően a helybeliek „nemzetiszínű szalagos koszorúkkal és virágokkal díszítették fel a vonat mozdonyát, amely félórai ott-időzés után a közönség éljenzése közben indult meg és vitte vissza a bizottság tagjait Komáromba” – írta a helyszíni tudósító, aki nem volt más mint maga Baranyai József dr., a Komáromi Ujság neves szerkesztője.

A korabeli sajtó beszámolója továbbá kiemeli, hogy a Gregessen G. és Fiai cég a vasutat „kifogástalan módon készítette el”, „az állomásépületek – még a legkisebbek is – határozott csinnal vannak építve”. „A bizottság lényegesebb kifogást a vizsgálatok folyamán nem tett, és ezért a forgalom megnyitására az engedélyt nyomban megadta.”

Az új vasútvonal műtanrendi bejárása a háború miatt minden ünnepélyesség nélkül zajlott.

A küldöttség tiszteletére a vasútépítő vállalat a Magyar Király Szálloda éttermében „ötven terítékű bankettet adott”, ahol felköszöntőt mondott – többek között – Kürthy István, Legányi Károly, a MÁV főfelügyelője, Gregessen Nils és Tuba János.

Lelkes Vince