Gyászünnepély Schnitzer Ármin emlékére

2021. február 20. - 11:49 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXCIV.

Schnitzer Ármin (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXV. rész)

A Komáromi Zsidó Hitközség karöltve az Országos Rabbiegyesülettel gyászünnepélyt tartott Schnitzer Ármin dr. emlékére 1915. március 11-én, csütörtökön délelőtt 10 órakor. Az izraelita templomban összegyűlt szépszámú résztvevő között ott volt Kürthy István főispán, Németh István református püspök, Ghyczy Dénes alispán, Asztalos Béla megyei főjegyző, Gaál Gyula dr. helyettes polgármester, Vaszkó Endre királyi törvényszéki elnök, Tuba János vezérigazgató, Witausek Károly dr. megyei tiszteletbeli főjegyző, Szijj Ferenc dr. városi tanácsos és más köztisztségviselők. A komáromi izraelita hitközség volt tudós főrabbijára, „kit a zsidóság büszkén vallott magáénak”, Neumann Ede dr. nagykanizsai főrabbi emlékezett. Majd Löwy Ferenc dr. marosvásárhelyi főrabbi „gondolatokban és érzésekben egyaránt gazdag beszédben áldozott a tudós főpap emlékezetének”. Az ünnepélyt az egyházi kórus gyászéneke nyitotta meg, ill. zárta be.

*

A komáromi Reviczky Béla pénzügyi számgyakornokot, a magyar királyi 13. honvéd gyalogezred hadapródját – Reviczky Béla tiszteletbeli főkapitány fiát – zászlóssá léptették elő, s immár harmadízben rendelték vissza a harctérre.

*

Március első hetében Hafiz Hadzsi Izmail Szmaics imám mohamedán istentiszteletet tartott a somorjai, dunaszerdahelyi és nagymegyeri hadifogolytáborban.

*

A komáromi Ferencz József rakparton álló Apollo mozgószínház műsora március 11–12-én, csütörtökön és pénteken a következő volt: Róma – természet utáni felvétel; Gróf és grófnő rongyokban – vígjáték két felvonásban; A régi jó időkről – humoros játék; Phädra grófnő – társadalmi életkép három felvonásban.

Lelkes Vince