gyorsforgalmi út
2015 június 27.
2015 május 30.
2014 szeptember 21.
2010 augusztus 27.
2010 augusztus 3.
2010 július 24.
2009 szeptember 16.
2008 július 17.
Árván maradt Dél-Szlovákia

A közvélemény-kutatások egyértelműen igazolják, hogy Robert Fico valóban tud a nép nyelvén beszélni. És ügyesen cselekszik is annak érdekében, hogy minél több választópolgár rokonszenvét elnyerje.

2008 június 7.
Pe­tí­ció a gyors­for­gal­mi útért

DUNAJSKÁ LUÎNÁ/SOMORJA/DUNASZERDAHELY – Alá­í­rásgyűjtést hir­det­nek Dél-Szlo­vá­kia te­le­pü­lé­se­in az R7-es gyors­for­gal­mi út me­gé­pí­té­sé­ért. A pe­tí­ci­ós bi­zott­ság – mely­nek tag­ja Si­mon Zsolt MKP-kép­vi­selő, va­la­mint Mi­sérd (Du­najs­ká LuÏná), Csöl­le (Ro­vin­ka), So­mor­ja, Du­na­szer­da­hely, Ér­se­kúj­vár, Zse­líz, Gú­ta, Ipoly­ság és Tor­nal­ja pol­gár­mes­te­re – e hé­ten in­dít­ja az ak­ci­ót az em­lí­tett te­le­pü­lé­se­ken, majd a töb­bi kö­zség­ben is – erről dön­töt­tek múlt csü­tör­tö­kön  a tes­tü­let tag­jai. A Po­zsony, Du­na­szer­da­hely, Ér­se­kúj­vár, Nagy­kür­tös és Lo­sonc kö­zöt­ti sza­kasz 250 km hosszú vol­na.  

2008 április 28.
Csallóköziek az R7-es gyorsforgalmi útért

NYÉKVÁRKONY – A Csallóközi Városok és Falvak Társulása (CSVFT) is támogatja a déli R7-es gyorsforgalmi útért indítványozott petíciót. Erről a szervezet tanácsa döntött nyékvárkonyi ülésén az elmúlt pénteken.

2008 április 17.
2007 szeptember 24.
IDŐJÁRÁS: Tovább riogatnak a záporokkal és viharokkal

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése péntek éjszakára és szombatra.

Aktuális
Ma
szombat
vasárnap
POZSONY
19 °C
29 °C / 16 °C
32 °C / 17 °C
32 °C / 20 °C
DUNASZERDAHELY
19 °C
31 °C / 14 °C
32 °C / 17 °C
32 °C / 20 °C
KOMÁROM
19 °C
29 °C / 16 °C
32 °C / 17 °C
34 °C / 21 °C
PÁRKÁNY
18 °C
28 °C / 14 °C
31 °C / 17 °C
32 °C / 19 °C