gyorsforgalmi út
2015 december 9.
2015 június 27.
2015 május 30.
2014 szeptember 21.
2010 augusztus 27.
2010 augusztus 3.
2010 július 24.
2009 szeptember 16.
2008 július 17.
Árván maradt Dél-Szlovákia

A közvélemény-kutatások egyértelműen igazolják, hogy Robert Fico valóban tud a nép nyelvén beszélni. És ügyesen cselekszik is annak érdekében, hogy minél több választópolgár rokonszenvét elnyerje.

2008 június 7.
Pe­tí­ció a gyors­for­gal­mi útért

DUNAJSKÁ LUÎNÁ/SOMORJA/DUNASZERDAHELY – Alá­í­rásgyűjtést hir­det­nek Dél-Szlo­vá­kia te­le­pü­lé­se­in az R7-es gyors­for­gal­mi út me­gé­pí­té­sé­ért. A pe­tí­ci­ós bi­zott­ság – mely­nek tag­ja Si­mon Zsolt MKP-kép­vi­selő, va­la­mint Mi­sérd (Du­najs­ká LuÏná), Csöl­le (Ro­vin­ka), So­mor­ja, Du­na­szer­da­hely, Ér­se­kúj­vár, Zse­líz, Gú­ta, Ipoly­ság és Tor­nal­ja pol­gár­mes­te­re – e hé­ten in­dít­ja az ak­ci­ót az em­lí­tett te­le­pü­lé­se­ken, majd a töb­bi kö­zség­ben is – erről dön­töt­tek múlt csü­tör­tö­kön  a tes­tü­let tag­jai. A Po­zsony, Du­na­szer­da­hely, Ér­se­kúj­vár, Nagy­kür­tös és Lo­sonc kö­zöt­ti sza­kasz 250 km hosszú vol­na.  

2008 április 28.
Csallóköziek az R7-es gyorsforgalmi útért

NYÉKVÁRKONY – A Csallóközi Városok és Falvak Társulása (CSVFT) is támogatja a déli R7-es gyorsforgalmi útért indítványozott petíciót. Erről a szervezet tanácsa döntött nyékvárkonyi ülésén az elmúlt pénteken.

2008 április 17.
2007 szeptember 24.
Szlovákia egyes részein már fagyott az éjszaka
Aktuális
Ma
szombat
vasárnap
POZSONY
11 °C
17 °C / 6 °C
19 °C / 6 °C
21 °C / 9 °C
DUNASZERDAHELY
11 °C
17 °C / 6 °C
19 °C / 4 °C
22 °C / 9 °C
KOMÁROM
9 °C
17 °C / 6 °C
20 °C / 6 °C
22 °C / 8 °C
PÁRKÁNY
9 °C
17 °C / 4 °C
19 °C / 6 °C
21 °C / 8 °C