Gyűjtés a katonák karácsonyára

2021. november 17. - 14:21 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCCXXXVIII.

Gyűjtés a katonák karácsonyára
Komáromi látkép híddal (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CCVIII. rész)

*

A kórházak karácsonya elnevezésű mozgalomnak 1915. december első felében Komáromban a következő adományokat továbbították: dr. Darányi Ignác 100 K, a Főgimnázium gyűjtése 250 K, római katolikus hívek 100 K, Farda Adolf gyűjtése 30 K, Sárkány Ferencz karácsonyi és újévi üdvözletek megváltása címén 25 K, Rafael Margit gyűjtése 29 K. 38 fil., Ágoston Miklós 5 K. Közzétette Kürthy Istvánné bizottsági elnök.

*

A Komáromi Állami Polgári Leányiskola növendékei 1915 őszén is szorgalmasan kötnek katonáink számára meleg holmikat: érvédőket, térdmelegítőket, lábszárvédőket, sálokat stb. Eddig 1000 korona értékben dolgoztak föl pamutot az alkalmi műhelyekben.

*

Ágoston László kadét Komáromba címzett harctéri levelezőlapja: „Kedves Doktor Úr! Mikor a kis schvarm-kályha mellett üldögélve belekezdtem a Komáromi Ujság olvasásába, úgy éreztem magam, mintha otthon lennék. Mindenütt ismerős nevek – a Vöröskereszt, a Leányegyesület kedves tagjai népesítették be dekungomat [fedezék]. Az igaz, hogy csak egy pillanatra, mert egy közel explodáló schrapnell elijesztette a kedves képeket. Nem tudom felismerni a címszalag íróját, így Doktor úrnak köszönöm meg a K. U-t. 1915. december 6.” A feladó Ágoston Miklós vármegyei gazdasági egyesületi titkár fia volt, a címzett pedig dr. Baranyay József.

*

Tárnok Gyula, a Komáromi Községi Iskola tanítója és négy tanítványa összesen 50 előfizetőt toborzott a frissen megjelent Komáromi Kalendárium 1916. évfolyamára.

*

Hirdetés: „Imakönyvek a legdúsabb választékban és legszebb kivitelben kaphatók Spitzer Sándor könyvüzletében, Komárom.”


Lelkes Vince