Gyűjtés a vak katonáknak

2021. február 23. - 15:26 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXCVI.

Gyűjtés a vak katonáknak
Az ekecsi vasútállomás főépülete (Forrás: vasutallomasok.hu)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXVII. rész)

A honvédelmi miniszter 1915. március 6-án kelt rendeletével lehetővé tette, hogy a községek és a földbirtokosok kérelmére a póttesteknél szolgáló legénységből – a sürgős tavaszi munkák elvégzése céljából – húsz emberből álló csoportok a munkaadók rendelkezésére bocsáttassanak.

„A munkások és az azok mellé adott altiszteknek elszállásolása és élelmezése a csoportot igénybe vevő község, föld- vagy szőlőbirtokosok feladata. A munkaadó az élelmezést a póttest által erre utasított altisztje által átadandó élelmezési pénzért tartozik teljesíteni. Az élelmezési pénz átvétele nyugtázandó. A munkáscsoportok tagjainak, valamint az azok mellé felügyelet céljából kirendelt altisztnek a munkaadó mindegyik munkanapért a helyi szokásos napszámnak megfelelő munkapótdíjat tartozik kifizetni. Az utazási költségek a munkaadót nem terheli” – tartalmazta a miniszteri rendelet.

*

A Komáromi Ujság gyűjtést indított azoknak a katonáknak, akik a harctéren szerzett sérüléseik következtében megvakultak, egyben „kéri a megye és város társadalmának szíves támogatását”.

*

Magyar olvasnivalót kérnek a sebesült katonák a háttérországból. Napi-, ill. élclapokat, és könyveket.

*

1915 márciusában 94 éves korában elhunyt Berecz Vendel gútai gazda, aki nemzetőrként szolgált az 1848/49-es szabadságharcban.

*

Március 25-én a vármegyeház nagytermében tartotta meg évi rendes közgyűlését a Komáromi Római Katholikus Hitközség.

*

Baleset. Németh Vince ekecsi lakos az istállóban ökreit etette, miközben az egyik jószág szarvával jobb szemét megszúrta. A sebesültet a komáromi kórházban ápolták.

Lelkes Vince