A háború hiénáiról

2021. február 22. - 17:11 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CXCV.

A háború hiénáiról
Archív felvétel

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(LXVI. rész)

Ádám Imre bosszankodik jegyzetében, amelyet a Komáromi Ujság közöl bő fél évvel a világháború kitörése után. „A háborúnak is vannak lelkiismeretlen hiénái” – szögezi le a szerző, s így folytatja: „Megcsalták a legénységet zsírral, liszttel, bakanccsal, mindennel, amivel csak tudták. A hadseregnek való szállítás ugyanis egy foglalkozási ág lett, amely nemcsak tisztességes keresetet biztosít a megbízottaknak, de nagyon sokat közülük felmentettek a katonai szolgálat alól! S ez mind kevés a telhetetleneknek, nyakra-főre csalnak, hallatlan szemtelenséggel. Egy pár bitang már ugyan hűvösre került (...), de a hitvány kufárkodás továbbfolyik.”

*

Megkezdődött a 37–42 évesek összeírása. A rendelkezés az 1873. évtől bezárólag az 1877. évig született népfelkelésre kötelezettekre vonatkozik, akik az állításkor, ill. a felülvizsgálatkor szolgálatra képtelennek találtattak. Továbbá azokra, akik július 31-ig felülvizsgálat útján a közös hadsereg, a haditengerészet, a két honvédség és a csendőrség kötelékéből elbocsáttattak. Az érintettek a felhívás megjelenésének napjától 1915. március 20-ig tartoznak megfelelő irataikkal a községi elöljáróságoknál jelentkezni. A sorozást április 6-tól május 4-ig hajtják végre a hatóságok.

*

Közgyűlést tartott a Komáromi Vendéglősök, Korcsmárosok és Kávésok Ipattársulatának Szövetkezete. Elnökölt Prantner Lipót. A plenáris ülés tudomásul vette az igazgatósági, illetve a felügyelőbizottsági jelentést, jóváhagyta a zárszámadásokat, a mérleget és a nyereség felosztásának tervezetét. A megválasztott igazgatósági tagok újabb három évre nyertek mandátumot a következő összetételben: Prantner Lipót (elnök), Molnár Gyula (alelnök), Goldschmidt Vilmos, Mészáros Pál, Blum Simon (tagok). Felügyelőbizottság: Fritz Pál, Lőrinczy János, Nagy András.

*

A Komáromi Első Takarékpénztár 50 koronát adományozott a Komáromi Protestáns Jótékony Nőegyletnek.


Lelkes Vince