Háborús kitüntetés a nemesócsai földbirtokosnak

2021. április 23. - 15:25 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CCXXXIV.

Háborús kitüntetés a nemesócsai földbirtokosnak
A komáromi állami polgári leányiskola épülete (Forrás: mek.niif.hu)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal fel- és megidézzük olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világégés idején. Forrásunk a korabeli regionális sajtó.

(CV. rész)

A király az ellenséggel szemben tanúsított vitéz és eredményes magatartásáért a harmadik osztályú katonai érdemkeresztet adományozta Nagy Nándornak, a 19. tábori vadászzászlóalj tartalékos főhadnagyának, nemesócsai földbirtokosnak, egy másik csallóközi honvédot, Merle Géza mérnököt, a 15. tábori tüzérezred tartalékos hadnagyát, a komáromi Merle Béla nyugalmazott takarékpénztári tisztviselő fiát pedig a legfelső dicsérő elismerésben részesítette.

*

A komáromi községi fiú- és leányiskolában, továbbá az ipariskolában 1915 május végéig befejezték a záró vizsgáztatásokat. A kereskedelmi iskolában az idő tájt még nem. „A tanítás eredményei – a háborús viszonyok miatt fölötte megkurtított tanév ellenére – kielegítőnek mutatkoznak” – tudósított a korabeli helyi sajtó.

*

A Vöröskereszt Komárom megyei választmánya nagyszabású tevékenységet fejtett ki vidéki fiókok alakítása körül. 1915 tavaszán három egylet – Kisbéren, Ácson és Nemesócsán – szervezése volt folyamatban.

*

Megjelent a Rév-Komáromi Protestáns Jótékony Nőegylet évkönyve, amely a szervezet működésének 1914. esztendőbeli legfőbb mozzanatait foglalja magában.

*

Közlemény: „Szabó József keszegfalvai lakosnak rákóháti pusztájáról május 12-én este elszaladt 1 darab fakószínű tehene, és azóta nyoma veszett. A megtaláló jelentkezzék a rendőkapitányságnál.“


Lelkes Vince