Halálos szerencsétlenség a gyakorlótéren 1936-ban

2020. március 18. - 20:32 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LXXVII.

Halálos szerencsétlenség a gyakorlótéren 1936-ban
A dióspatonyiak labdarúgócsapata, a DSC az 1950-es évek elején

Több mint nyolcvan esztendeje történt a megrendítő baleset, melynek áldozata a csécsénypatonyi illetőségű Csiba Ödön, a nyitrai tartalékos tiszti iskola aspiráns tizedese volt.

1936. augusztus 22-kén, a Nyitra melletti harcászati gyakorlatok közben a csallóközi katona szomszédjának, Csermák Miroszlavnak (Miroslav Čermák szintén aspiránsi tizedesként szolgált a hadseregben) elsült a fegyvere, és a fagolyó (a vaktöltényeknél szokták használni) a szerencsétlen fiú nyakába fúródott, és percek alatt kioltotta fiatal életét.

Korabeli források szerint halála előtt néhány nappal levelet küldött haza: „Ne aggódjon, édesanyám, nemsokára otthon leszek.” A sors azonban másképp intézkedett.

A család az elhúnytat haza szállíttatta. Temetése óriási részvét mellett, katonai pompával Csécsénypatonyban ment végbe 1936. augusztus 24-én öt órakor. Özönlött a tiszteletet adó közönség a temetőbe, hogy egy utolsó pillantással búcsúzzon kedvencétől, a Patonyszéli Sport Egyesület (PSE) kiváló labdarúgójától. „Valóságos emberáradat vette körül a gyászházat s virágözön borította a ravatalt” – tudósított a szertartásról a Csallóközi Hírlap. (A szolgálattevés valószínűleg Schnitzler Sándor, a mihályfai egyházkörzet soros plébánosának nevéhez köthető, aki akkortájt a PSE tisztikarának tagja, mi több választott díszelnöke volt.) A PSE zöld-fehér szalagos koszorúval tisztelgett a ravatalnál (a felsőpatonyi klub hivatalos színei a mai napig a zöld-fehér). A temetésen résztvettek a NAFC (Nagymagyari FC), az NTK (Nagylégi Torna Klub) és a DSC (Dióspatonyi Sport Club) képviselői is. Az egykori osztálytársak nevében Kása Jancsi egy hófehér koszorút helyezett el a koporsóra, amelyet Beethoven gyászindulójának megszólalásakor hat futballista emelt vállára. Gyászbeszédet Pivovárcsi József igazgató-tanító, a PSE társelnöke mondott. A tiszti iskola megbízásából Dolezsál (Doležal?) hadnagy, az aspiráns barátok nevében pedig Lelkes Gyula búcsúzott. Csiba József földbirtokos fiának koporsóját az állami himnusz hangjai mellett eresztették a sírba.

Lelkes Vince