Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán

2019. május 19. - 13:31 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok XXIX.

Harangszentelés Légen és Kulcsárkarcsán
Az előző részek:
Száznyolcvan éve született Kalocsa Róza
A Csallóközt is bejárta a világhírű olasz földrajztudós
Nyolcvan évvel ezelőtt nyílt meg az első csallóközi középiskola
A dunaszerdahelyi Berger Lipót korszakalkotó találmánya
Kisváros a vidék közepén
Víg, bohókás Szilveszter-estek 1925-ben
Magyarország monographiája
Saul nagymagyari fiai
Maga alá temette a bedőlt fal
Felmetszette a hasát az öreg juhász
Ketten udvaroltak egy lánynak Móroczkarcsán
Az első szlovák lap Dunaszerdahelyen
Vámbéry Ármin a francia császárnál
A Csallóközt sújtotta csapásokról

Déryné lucskos pástétoma
Shimmy, tangó, fox-blues
Országos vásár Nemesócsán


Recseg, ropog a vereknyei vasúti fahíd


Alsónyárasdon gyilkolt a vörheny
Templomépítés Nagymadon

Főispán, plébános és lelkész beiktatása
Vásárút irodalmi kincsei

A keresztény szociálizmus szolgálatában

Hirtelen halál Nagyudvarnokban

Prelúdiumok sorozata az élet

Tüdővész elleni liga Dunaszerdahelyen

Egy öreg halász halála Bősön

Magyar papokat a magyarságnak

Lélekemelő ünnepélyben volt része 1925 őszén a nagylégi, s ugyanúgy a kulcsárkarcsai római katolikus híveknek. Egyházi elöljáróik ugyanis mindkét településen új harangokat szenteltek fel a háborúban odaveszettek helyébe. (Nagylégen immár a harmadikat.) A korabeli sajtó beszámolói alapján a legapróbb részletekig nyomon követhetjük a bő kilencven évvel ezelőtti eseményeket.

Nagylégen Leszkay Sándor nagymagyari esperes végezte a szolgálatot. Az ünnepély délután három órakor kezdődött. A körmenet a Szent János-szoborhoz indult, honnan az új, 300 kilogrammos harangot pár ökörrel vontatott, virággal díszített kocsin vitték az adományozó özv. Petőcz Dénesné lakása elé, onnét a templomhoz. A körmenetet a magyar csikósruhába öltözött bandérium nyitotta meg, utánuk a tűzoltó század díszszakasza haladt zászlóval, és az iskolás gyermekek csoportja. Mögöttük a harangot vivő kocsi, ezután a szentelést végző esperes mellett Blisz Ádám nagylégi plébános. Majd szép számban az énekesek és a részt vevő hívek következtek. „A templom előtt megállva Leszkay Sándor esperes gyönyörű beszédben méltatta az adományozó érdemét, és a harang jelentőségéről beszélt. Beszédje végeztével a helybeli plébános köszönetét fejezte ki az esperesnek fáradságáért, kinek válasza után megtörtént a harang megszentelése, ami után felhúzták a toronyba. A felhúzás alatt Nagy Antal kántor tanító vezetése mellett az iskolás gyermekek csoportja szép alkalmi éneket adott elő. Nemsokára rá megszólalt az új harang üdvözölve másik két társaitól, és Nagylég Nagyasszonya kiérezhette hangjaiból a hívek köszönetét, mit szavakkal úgy sem lehetne elmondani.“

Kulcsárkarcsán „a község jámbor híveinek áldozatkészségéből“ szereztetett be az új harang. A tudósítás szerint az ünnepélyen rendkívül sokan, még a messze vidékről is voltak jelen hívő emberek. A harangszentelés itt is délután háromkor kezdődött, a szertartást Czisztler István egyházkarcsai plébános végezte. „Czisztler gyönyörű szép beszédében fejtegette a harang jelentőségét, méltatta annak fontosságát, majd a nemes és nemzetes Kulcsár nemzetségről (melyről Kulcsárkarcsa is nevét vette) beszélt nagyon érdekes történeti dolgokat. Bükky József kántor és Játszik József egyházkarcsai lakosok szép Mária-duettet adtak elő. A harangszentelés után a kápolnában (melyet valaha szintén a Kulcsár nemzetség épített az Úr dicsőségére) litánia tartatott, melyen Bükky József és Játszik József a Fent a fenyves szirttetőn kezdetű dalt énekelték. Az ünnepély körül a legtöbbet fáradt, a legtöbbet dolgozott Puha Ferenc községi bíró, akinek érdemei elévülhetetlenek.“

Lelkes Vince