Hat telekajánlat bizottsági mérlegelése

2020. január 11. - 19:35 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok LXIX.

Hat telekajánlat bizottsági mérlegelése

Dunaszerdahelyen a járási székház számára szükséges telket szemelte ki az arra a célra kiküldött bizottság száz tíz évvel ezelőtt. „Gondos tanulmányozás, beható vita és mérlegelés után a hat ajánlat közül vagy a Büschitz Dávid-féle, a régi Kaszinó melletti üres telket, vagy özv. Németh Miklósné Nemesszegi utcai 60. szám alatt álló házát az oldalkerttel együtt találta a legalkalmasabbnak” – tudósított a Csallóköz.

Bodor Ármin pozsonyi államépítészeti főmérnök 1911. március 30-án felvette a tényvázlatokat, és megbízást nyert arra, hogy a Németh Miklósné-féle telken álló épület „megfelelő átalakítására, illetve a főszolgabírónak építendő új lakóházra nézve a tervezetet és költségvetést sürgősen szerkessze meg”. A hírhez a következő észrevételt tette a regionális lap egyik tudósítója: „Anélkül, hogy az illetékes tényezők döntésére befolyást akarnánk gyakorolni, szót kell emelnünk községünk területi terjeszkedése érdekében, mert vannak, kik e terjeszkedésben a község kereskedelmi és ipari érdekeinek csorbítását, rövidítését látják. Mi azonban a székháznak a vasút felé vezető út bármelyik oldalán leendő felépítése esetére éppen az ellenkezőjét jósoljuk. A vidéki közönség ugyanis terményeinek eladása, szükségleteinek beszerzése céljából »jönne be« a községbe, (...), a luxustárgyak forgalma viszont csappanna. De ha a forgalom nem gravitálna »befelé«, az újonnan nyitott üzletek, telepek, korcsmák, stb. kétségtelenül nagyobb adóalapot teremtenének meg, a községünk háztartásában szükséges kiadások jóval szétosztódnának, szóval: ami elveszne – ha ugyan elveszne – a réven, dúsan megtérülne a vámon. Hiszen nézzünk csak körül! Mi sem állja ma már útját a vasúti gócpontok felé való gravitálásnak. Ragadjuk meg a kedvező alkalmat a közvagyonosodást illetőleg!” A kommentárhoz a szerkesztőség fűzött megjegyzést: „Az igazság és méltányosság elve alapján leadtuk e hozzászólást. Nem árt, ha mindkét fél véleményét ismerjük. A szerkesztőség.”

Két apróhír. A somorjai fiatalság tavaszi kerékpárversenyt rendezett, amely korzóval és táncmulatsággal volt egybekötve. Március 29-én, szerdán megindult a személyszállító-hajók forgalma a Dunán Budapestről Wien felé. Április 1-jétől kezdve Budapesten és Győrben is közlekedni kezdtek a vízijárművek. A kalendárium az 1911. esztendőt mutatta a Csallóközben.

Lelkes Vince