A hatóságok az összes iskola bezárását elrendelték

2021. január 7. - 16:53 | Kultúra

Csallóközi lenyomatok CLXX.

A hatóságok az összes iskola bezárását elrendelték
A komáromi tiszti pavilon (Archív felvétel)

Komárom vármegyei mindennapok a Nagy Háború árnyékában című helytörténeti alsorozatunkkal azt szeretnénk fel- és megidézni olvasóinknak, hogyan zajlottak a hátországi emberek mindennapjai, ill. hogyan alakult a tájhoz kötődő személyiségek élete és munkássága az Alsó-Csallóközben az 1914–1918. évi világháború idején. Folytatódjanak hát a hírek, melyeknek forrása a korabeli regionális sajtó.

(XLIII. rész)

A ragályos betegségek terjedése miatt a hatóságok (az 1915. esztendő első napjaiban) az összes iskola bezárását elrendelték. Komárom vármegyében és szabad királyi városban a rendőrkapitányság a következő intézkedésekről adott hírt a regionális sajtóban: „Minthogy az 1876. évi 14. Tc. 80. paragrafusa mindenkinek kötelességévé teszi a ragályos betegségek bejelentését – felhívja a nyilvánosság, különösen a szülők, munkaadók, háztulajdonosok stb. figyelmét, hogy a járvány leküzdhetése végett minden gyanús megbetegedés esetén (mint hányás, főfájás, láz, hasmenés) azonnal orvost hivassanak vagy azt a rendőrkapitányságnál jelentsék be, mert aki ezt elmulasztja, a hivatkozott törvény 7. paragrafusa alapján 600 koronáig terjedő pénzbüntetéssel, nem fizetés esetén 60 napig terjedhető fogházzal büntettetik.”

*

A komáromi múzeum igazgatója is felhívást intézett 1914 őszén a nyilvánossághoz háborús emlékek összegyűjtése tárgyában. A következő esztendő elején máris volt eredménye a kezdeménynek. „A háborúra vonatkozó több falragasz és hirdetményen kívül a kultúrkórház gondnoksága ajándékából egy orosz tábori kulacs, Kurzmann izraelita főkántortól két puskalövedék tokjával, N. N.-től pedig egy orosz éles töltény került az intézmény tulajdonába.

*

A sebesültek javára több újévi üdvözlet megváltása érkezett a Komáromi Ujság szerkesztőségébe: Major Istvánné, Komárom, 5 K., Zechmeister János, Komárom, 20 K., Janisch Ferenc baji jegyző, 5 K., Mészáros Kálmán református lelkész, Ímely, 10 K.

*

Ifjabb Fiedler János, a nagytanyi lengyár tulajdonosának fia, wekelsdorfi (ma Teplice nad Metují – a szerző megj.) lakos elesett az északi harctéren. Tetemét Wekelsdorfban lakó szülei az ottani sírkertben helyezték örök nyugalomra.

*

A kultuszminiszter dr. Szalay Pál Zala vármegyei királyi segédtanfelügyelőt Komárom vármegye királyi tanfelügyelőségéhez helyezte át.

*

Hirdetés: „Gépíró kisasszony, ki a gyorsírásban, a magyar és német helyesírásban teljesen jártas, alkalmazást nyerhet. Ajánlat a kiadóhivatalban intézendő.”

Lelkes Vince