Hodos

A nyugdíjasokat köszöntötték Hodosban

Vasárnap délután a nemeshodosi kultúrház a helyi nyugdíjasok népes táborával telt meg. A község mintegy 320 nyugdíjasából 130-an vettek részt az összejövetelen.

A nyugdíjasokat köszöntötték Hodosban
Anyalai János és Vontszemű Zoltán (Fotók: a szerző) - További képekért kattints!

Ahogy az minden évben szokás, idén is ünnepélyesen köszöntötték a község idősebb polgárait. Balódi László polgármester köszöntet mondott a megjelenteknek azért, hogy nem csak fiatalabb korukban, de nagyon sokan még most is azért dolgoznak, hogy építsék a közösséget, a községet. „Hálás vagyok azoknak, akik mindenhol jelen vannak és nem csak jelenlétükkel, de fizikailag is segítenek községünk fejlesztésében” – hangsúlyozta Balódi.

A nyugdíjasnapon fellépett a Megmaradásunkért Kultúrcsoport énekkara, illetve néhányan a tagok közül esztrádműsorral is szórakoztatták a vendégeket. Fellépett még Nagy Noémi, aki magyar nótákkal örvendeztette meg a nyugdíjasokat, illetve a helyi citerazenekar is. A vacsora alatt Vontszemű Zoltán és Anyalai János szórakoztatta a megjelenteket.

Hodos község nyugdíjasainak az önkormányzat 20 eurós vásárlási utalvánnyal kedveskedett, amelyet az egyik helyi élelmiszerboltban vásárolhatnak le.

(alsa)

Horthy-szobor: Ráparancsolt a hodosi egyházközségre a református püspök!

Pénteken hozták nyilvánosságra a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyilatkozatát a héten már sokak tiltakozását kiváltó szoborállítási tervvel kapcsolatban.

Horthy-szobor: Ráparancsolt a hodosi egyházközségre a református püspök!
Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok (Archív felvétel - refgomor.sk)

"Egyházunk Isten Igéjét vezérfonalul tartva szolgál, és az egész társadalom részére kívánja a szeretetet és a megbékélést hirdetni. Reformátor elődeinkhez hasonlóan az Igét megalkuvást nem tűrően kell a világ elé vinnünk, bizonyos társadalmi kérdésekben azonban a megbékélést kell szolgálnunk" - áll a közleményük első részében.

Mint ismert, a hodosi református egyházközség lelkésznője hozta létre a Facebookon azt az eseményt, mely arra utal, hogy október 29-én, vasárnap, a 11 órás istentisztelet után felavatják a helyi templom kertjében Horthy Miklós mellszobrát. Kis-Csáji Julianna lelkésznő a Paraméternek nem volt hajlandó nyilatkozni az eseménnyel kapcsolatosan, a pozsonyi református egyházmegye esperese, Somogyi Alfréd pedig azt mondta, Horthy azok számára ellentmondásos, akik ellentmondásosként akarják feltüntetni.

A Fazekas László püspök és Fekete Vince főgondnok által aláírt nyilatkozat márpedig azt sugallja, hogy Horthy személye vitatott. "A XX. század tragikus eseményei, úgymint a világháborúk, a diktatúrák, a holokauszt, a keresztyénüldözés és mindaz a mérhetetlen szenvedés és áldozat, ami ezekben az évtizedekben történt, kellő alázatra kell, hogy tanítson minden ma élő embert. Ennek a közelmúltnak sajnos ma is vannak lezáratlan fejezetei. Az érzelmi érintettség okán a múlt század meghatározó szereplőinek értékelése napjainkban sem letisztázott" - fogalmaznak.

Emlékeztetnek arra, hogy nem kívánnak a történészek helyébe lépni, ugyanakkor vallják: 

az egyház szolgálatának középpontjában Isten Igéje áll, és a keresztyén közösségeknek a sebeket nem feltépniük, hanem gyógyítaniuk kell.

Ezután jön a konkrét felszólítás:

"A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Zsinati Elnöksége elhatárolódik a szoborállítás szándékától és levélben szólította fel a Nemeshodosi Gyülekezetet és Presbitériumát arra, hogy korábbi döntésüket átértékelve Horthy Miklós szobrának felállítását ne valósítsák meg."

A felszólítást követően szombaton délelőtt megpróbáltuk telefonon elérni a hodosi lelkésznőt, de egyelőre sikertelenül.

Korábban már Balódi László polgármester tolmácsolásában Hodos község önkormányzata is elhatárolódott a tervezett cselekménytől, pénteken pedig szlovákiai magyar értelmiségiek, valamint a Dunaszerdahelyi Hit POlgári Társulás, illetve Szlovákia Központi Zsidó Szövetsége és a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség is tiltakozásának adott hangot.


Kapcsolódó cikk:

Horthy nem volt háborús bűnös, de „elkúrta“ Magyarország sorsát! Jelenkori imádói önmagukat minősítik!

(SzT)

 

Nem vicc: Horthy-szobrot avatnak hamarosan a hodosi templomkertben!

A történelmileg minimálisan ellentmondásos, de inkább negatív megítélésű Horthy Miklós magyar kormányzóként asszisztált a zsidók deportálásához, a Nemeshodosi Református Egyházközség Presbitériuma mégis „megkülönböztetett tisztelettel kíván megemlékezni” róla.

Nem vicc: Horthy-szobrot avatnak hamarosan a hodosi templomkertben!
Horthy Mikós - Forrás: Wikipédia

Kis-Csáji Julianna hodosi lelkész asszony hozta létre a Facebookon azt az eseményt, melyből értesülhettünk arról, hogy a Dunaszerdahely melletti kisközség református templomának kertjében mellszobrot kívánnak állítani a magyar kormányzónak.

A meghívóban az áll, hogy október 29-én, vasárnap a 11 órás istentisztelet után történik majd az aktus egy ünnepi megemlékezés keretén belül. Horthy halálának 60. évfordulójára emlékeznek, ami egyébiránt február 9-én volt.

A mellszobrot a Horthy Miklós Társaság elnöke, Zetényi-Csukás Ferenc adományozza az egyházközségnek. Elsőként hozzá fordultunk, hogy milyen apropóból, illetve terveznek-e más szlovákiai településen is hasonlót cselekedni, ám ő a lelkésznőhöz irányított bennünket, mondván, ők „így egyeztek meg”.

Ezután kerestük a lelkész asszonyt, ő azonban elég tömören válaszolt telefonon portálunknak:

„Mivel a Paramétertől van, én annyit mondok csak, hogy a Paraméternek nem nyilatkozok, mégpedig azért nem, mert nem 1989-et írunk.”

Mikor arra kértük, hogy magyarázza meg, mit ért ez alatt, elbúcsúzott.

Érdeklődtünk Balódi Lászlónál, Hodos polgármesterénél, hogyan vélekedik a tervezett aktusról. Kifejtette, hogy ehhez az önkormányzatnak semmi köze nincs, egyúttal elhatárolódik attól, amit terveznek.

Mint mondta, amennyiben egy építményről van szó, akkor annak méretétől függően engedélyköteles a szoborállítás, csakhogy semmilyen erre vonatkozó kérvény nem érkezett még be a községházára.

A meghívóból nem derül ki, hogy a mellszobor szilárd talapzaton áll-e majd, vagy csak ideiglenesen, egy koszorúzás erejéig, így a jogi oldalát pillanatnyilag nehéz firtatni. Van viszont egy másik oldala, mégpedig, hogy ki szerepel azon a szobron.

„Meglepődve fogadtuk ezt az információt, és ugyan nem a község telkén tervezik az eseményt, adasson meg az önkormányzatnak, hogy hozzászóljon ahhoz, ami a területén történik.

Nem kívánom eljátszani a történészt, hogy minősítsem Horthy Miklós személyét, de minimálisan nem tartom helyénvalónak, hogy Európában, ahol próbálunk közelíteni egymáshoz, éppen ilyen személyiségekre emlékezzünk, akik ellentmondásosak” – húzta alá.

Kikértük a pozsonyi református egyházmegye véleményét is, amelyhez a hodosi egyházközség is tartozik. Somogyi Alfréd esperes érdeklődésünkre úgy reagált, hogy nem egy politikusnak állítanak szobrot, hanem „a 20. század egyik kiemelkedő református emberének”.

Úgy véli, Horthy Miklós azok számára ellentmondásos, akik ellentmondásosként kívánják feltüntetni.

„Reformátusságában és az egyházhoz való viszonyában semmi ellentmondásosság nem volt. Egy református embernek állítanak szobrot, aki a 20. században a református egyháznak egy kiemelkedő világi embere volt” – szögezte le.

Mivel ahogy már említettük, Horthy szerepe a történelemben eléggé megosztó, még tovább mentünk, és érdeklődtünk Fazekas László református püspöknél is, mi a véleménye minderről. Ő nem tudott a tervezett szoboravatóról, és annyit közölt, hogy a napokban reagál a cselekményre, amint megismeri annak részleteit és körülményeit.

Balódi László szerint azonban nem elegendő indok az, hogy Horthy református hívő volt.

„Feltenném a kérdést, hogy nem akad Hodos történetében például egy korrekt, dolgos, igazságos református tiszteletes, akiről a templomkertben meg tudnánk emlékezni? Ne importáljunk Hodosba olyan személyeket, akik keményen megosztják az embereket, ugyanis ez feleslegesen felkorbácsolja az indulatokat!” – vélekedett.

Az elmúlt években Magyarországon egyfajta divat lett emlékműveket állítani Horthy Miklósnak, ami országszerte különböző, a civilektől a kormányig terjedő szintű tiltakozást váltott ki. Most ez begyűrűzni látszik ide is. Hogy érdekel-e ez bárkit is? Az majd kiderül, mindenesetre a Horthy Miklós Társaság által létrehozott másik, ezzel kapcsolatos Facebook-eseményen közlik, hogy buszjáratot indítanak Budapestről Hodosba.

(SzT)

Oldódnak a parkolási gondok Hodosban

A minap egy hodosi olvasónk értesített arról, milyen gondokkal küzdenek bizonyos lakók a falu határában épült új lakótömböknél.

Oldódnak a parkolási gondok Hodosban
Fotó: Paraméter

Arról számolt be, hogy néhányan elkezdték ráfesteni lakásuk számát a házak előtti parkolókra, hogy biztosak lehessenek abban, lesz hová leállítaniuk a járművüket. A harc viszont elmondása szerint meglehetősen kiéleződött, mert ezek a lakók állítólag nem is tűrik, ha valaki beáll a „helyükre”. Szavai szerint hivatalos papírjuk nincs arról, hogy az övék, cetlijük viszont akad, amivel figyelmeztetgetik az oda parkolókat.

Nos, megpróbáltunk utána járni, hogy néz ki a helyzet. Érdeklődtünk a rendőrségnél és az önkormányzatnál is erről. Martina Kredatusová rendőrségi szóvivőtől csak annyit tudtunk meg, hogy erről semmilyen bejelentést nem kaptak.

A jelek szerint felesleges is lett volna, ugyanis ez nem tartozik a hatáskörükbe, önkormányzati lakásokról van szó

– erről már Balódi László polgármester nyilatkozott a megkeresésünkre.

Külön papírra a parkolóról pedig nincs szükség, mert az a lakótömbhöz, az egyes lakásokhoz tartozik, és a lakók közti megegyezés kérdése, hogy melyik parkolót ki használja.

Mint azt Balódi elmondta, a 37 lakásból álló tömbhöz 58 parkolót építettek. „Egy lakótömböt nem lehet átadni anélkül, hogy ne járna hozzá parkolóhely. Ezt az építőnek kell kialakítani. Ott ki lett építve 58 parkolóhely, lebetonozva, felfestve” – szögezte le.

Hozzátette, a lakók közül többen is jártak benn a községházán az ügy miatt. „Mondtam nekik, hogy az a parkoló az övék. Nyilvánvaló, hogy ha valaki bulit rendez, és jön hozzá 15 vendég 15 kocsival, akkor ők nem foglalhatják el a parkolóhelyeket. Ha meg tudnak egyezni, akkor meg tudnak. Ha nem, akkor keresünk megoldást” – fogalmazott.

Kifejtette, hogy felajánlotta a lakók számára, hogy kihelyeznek egy táblát arról, hogy a parkolóhelyeket kizárólag az ott lakók vehetik igénybe. Emellett azt is, hogy a község biztosítja a festéket, a lakók pedig balról jobbra, sorrendben felfesthetik a parkolóra lakásaik számát.

Ez történik most, és az ott lakók közül ezt a Paraméternek néhányan meg is erősítették.

(SzT)

Rigó Konrád: Nem szabad, hogy fiataljainkat a szélsőséges gondolatok felőröljék

Hodos községben (Dunaszerdahelyi járás) március 16-án, csütörtökön emlékeztek meg az 1848-as magyar forradalomról

Rigó Konrád: Nem szabad, hogy fiataljainkat a szélsőséges gondolatok felőröljék
Rigó Konrád (Fotók: Paraméter)

Az ünnepi esemény vendége volt többek között Rigó Konrád (Híd), a kulturális minisztérium államtitkára. „Nagyon sok beszédet hallottam az elmúlt napokban, amelyekből számomra az szűrődött le, hogy egyrészt sírva vigad a magyar, másrészt vannak, akik szerint nem a sikereinket ünnepeljük, hanem a veszteségeinket. Én úgy gondolom, hogy ez nincs így, legalábbis március 15-ike kapcsán biztosan nincs” – húzta alá beszéde kezdetén.

A forradalom kapcsán három tényezőt emelt ki, a szabadságvágyat, a mérhetetlen elhivatottságot, valamint hogy az egészet a fiatalság kezdeményezte, és ők voltak a mozgatórugói is. Emlékeztetett arra, hogy az összes ezt követő forradalmat, 1956-ban, 1968-ban és 1989-ben is a fiatalok hívták életre.

A Megmaradásunkért kultúrcsoport előadása

„Adja magát a párhuzam 2017-ben is. Most nem egy elnyomó hatalommal szemben kell küzdenünk, hanem a jelenben az extrémizmus az a veszély, ami itt van köztünk, és erősödik. Ami pedig a legrosszabb, hogy épp a fiatalságot támadja” – fogalmazott.

Figyelmeztetett arra, hogy 1848 eszméit olyan módon is át kell ültetnünk a jelenbe, hogy a fiatalságot meg kell óvni a szélsőségektől. „Úgy gondolom, ezzel van most a legtöbb dolgunk. Nem szabad, hogy a fiatalságunkat a szélsőséges gondolatok felőröljék” – húzta alá.

A kopjafával szemben balról Balódi László, középen Rigó Konrád

Az ünnepség következő részében a Megmaradásunkért kultúrcsoport produkcióját láthatták a hodosiak, az esemény pedig koszorúzással zárult.

(SzT)

Hodosban a faluújsággal kapcsolatos nyelvi kifogás borzolja a kedélyeket

A kulturális tárca egy ismeretlen személy kifogására hivatkozva figyelmeztette levélben a községet.

A Paraméter információi szerint a minisztérium által elküldött levélben egyetlen észrevételként az szerepelt, hogy a faluújságban a cikkek többsége csak magyar nyelven jelenik meg, és nincs lefordítva szlovákra.

Az esetről elsőként a Pátria rádió tudósított. Felkerestük az ügyben Balódi László (Híd) hodosi polgármestert, aki elmondása szerint nem tartja helyénvalónak a minisztériumi észrevételt „2006-ban alapítottuk Hodosban az újságot, idén tízéves. Minden hónapban egy kis összeg van félretéve az újság kiadására. Ennyit enged meg a költségvetésünk” – fogalmazott. Elmagyarázta, hogy a lap túlnyomórészt olyan cikkekből áll össze, amelyeket a helyi intézmények és szervezetek (Csemadok, tűzoltók, vadászok, iskolák, stb.) munkatársai önkéntes alapon elkészítenek.

„Azok a közérdekű hírek, amelyek befolyásolják a polgárok mindennapi életét, megjelennek mindkét nyelven, de a többi, érdekességet hordozó hír vagy így vagy úgy, ahogyan a közreműködő személy megírja, aki ezzel gazdagítja az újságunkat és a közösséget is építi. Ha kétszer követelnénk tőlük, lemondhatnánk erről a jószándékról”

– szögezte le, hozzátéve, hogy a a Csemadok által elkészített írás például magyarul, de a szlovák iskola történései szlovákul.

„Nyilvánvalóan nincs tükörfordítás, de szerepel benne szlovák szöveg. Nincs külön tételünk a fordításokra, mert ha a fordításra költünk, akkor másra nem marad pénz, és nem tudjuk kiadni” – húzta alá.

Hétfőn a Csemadok és a Megmaradásunkért polgári társulás helyi szervezete is tiltakozott a minisztériumi észrevétel miatt. „Mi, a szlovákiai magyarok együtt akarjuk építeni az itt élő népekkel és nemzetekkel Szlovákia jövőjét, de csak a teljeskörű egyenjogúság betartása mellett. Nem fogunk meghátrálni, jogainkkal élni fogunk és teljes mértékben támogatjuk a békés egymás mellett élést” – felszólították a kormányt, azon belül is a Híd pártot, hogy „tegyen lépéseket, hogy a nyelvrendőrség hagyjon fel a önkormányzatok szekírozásával”.

A bősi teljes körű ellenőrzés kapcsán is megszólaltattuk Rigó Konrádot, a kulturális minisztérium Híd által jelölt államtitkárát, aki már korábban kifejtette, hogy „nyelvrendőrség nem létezik”. Rigó egyébként szeptember végétől tölti be az államtitkári funkciót.

„Az 1995-ös államnyelvtörvényt nem szabad erőfitogtatásra használni - ezt még szeptember végén tisztáztam az illetékesekkel”

– jegyezte meg. Mint mondta, a minisztérium szeptember 22-én küldte el a levelét a hodosi önkormányzatnak, mégpedig egy lakossági bejelentésre reagálva.

Kifejtette, hogy ha a községi hivatal adja ki az újságot, akkor kétnyelvűnek kell lennie, ám ha egy polgári társulás teszi, úgy rá ez a kötelezettség nem vonatkozik. „Mást Hodos esetében nem vizsgáltak. Kapcsolatban voltunk a polgármesterrel és segítettem megoldást találni. Gyorsan le is zárták az ügyet” – fűzte hozzá.

„Az anyanyelv mindenki számára meghatározó fontosságú, ezért nagyon fontos, hogy ügyeljünk arra, hogy a magyar nyelvet a lehető legszélesebb skálán használjuk. Sok olyan lehetőségünk van, amivel jelenleg nem élünk. Megoldásokat kell keresnünk feszültségek keltése helyett. Én magam részéről kiemelten figyelni fogok arra, hogy a kulturális minisztériumban senki ne élhessen vissza a hatáskörével és ne használhassa hatalmi eszköznek ezt a törvényt” – húzta alá.

Balódi László úgy véli, nem kéne megnehezíteni az újság kiadásával kapcsolatban a szervezetektől önkéntes munkát végző emberek életét. "Ők akarják csinálni, én nem akarok akadályokat gördíteni eléjük. Minden lépésünket csináljunk úgy, hogy évek múlva is tudjunk egymás szemébe nézni" – szögezte le. Hozzátette,

ha valamely másik helyi, például a roma kisebbség egy tagja roma nyelvű szöveget szeretne megjelentetni az újságban, vele kapcsolatban is ugyanígy járnának el.

(para)

Égett a szalma Hodosban

Hétfőn fél kettő után riasztották a dunaszerdahelyi tűzoltókat.

Égett a szalma Hodosban
Illusztráció (Fotó: Paraméter-archív)

Információink szerint a Dunaszerdahely mellett fekvő Hodosban, a szövetkezet környékén szalmakazal kapott lángra. A dunaszerdahelyi állomástól két kocsival indultak a helyszínre. Emellett a helyi önkéntesek is segítenek a lángok megfékezésében. 

Személyi sérültekről nem tudunk.

Négy órakor a tűzoltók még mindig a helyszínen voltak. Ennek oka értesülésünk szerint elsősorban az erős szél, ami nehezíti egyrészt az oltást, másrészt fennáll a veszélye a lángok újbóli feléledésének és gyors tovaterjedésének.

-para-

Téravató ünnepség Hodosban

Szent Istvánról neveztek el teret a Dunaszerdahely melletti községben. Az augusztus 20-i eseményen ünnepi beszédet mondott Bukovszky László történész.

Téravató ünnepség Hodosban
A Szent István tér avatásának résztvevői (A szerző felvételei)

„Szent István király volt az az első uralkodó, Árpád-házi uralkodó, akit tulajdonképpen az egész Kárpát-medence, illetve a Kárpát-medencében élő nemzetek tisztelhetnek, hiszen lerakta a történelmi Magyar Királyság alapjait, megalapozva annak minden intézményrendszerét, akár a közigazgatás, akár az egyházi igazgatás területén” — mondta – egyebek mellett – a szónok. 


Bukovszky László történész

Balódi László, a község polgármestere hangsúlyozta: a tér kialakítása a helyi falufejlesztési tervekkel összhangban történik, s a frissen létrehozottat, illetve felavatottat további kettő követi majd. “Az, hogy miért Szent Istvánról neveztük el a teret, az talán egyértelmű…” — így a faluvezető.

A beszédek után leleplezték a tér megjelölését szolgáló és Szent Istvánt ábrázoló domborművet – Ferdics Béla képzőművész alkotását. A kultúrműsorban fellépett a helyi Megmaradásért kultúrcsoport.

Az avatóünnepségen részt vett Bugár Béla, Érsek Árpád és Csicsai Gábor parlamenti képviselő, a települési önkormányzat tagjai, a civil szervezetek vezetői és a község számos lakója.


Balódi László és Bugár Béla

 

(l, a)

IDŐJÁRÁS: Már éjszaka megérkezik a rettegett szélvihar!

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet előrejelzése vasárnap éjszakára és hétfőre.

Aktuális
Ma
hétfő
kedd
POZSONY
14 °C
19 °C / 12 °C
16 °C / 10°C
13 °C / 7 °C
DUNASZERDAHELY
13 °C
19 °C / 11 °C
16 °C / 10°C
14 °C / 6 °C
KOMÁROM
12 °C
19 °C / 11 °C
18 °C / 9°C
14 °C / 7 °C
PÁRKÁNY
11 °C
18 °C / 10 °C
17 °C / 8°C
13 °C / 5 °C