Hisztiznek a Štúr-szobrot erőltető maticások, Párkány polgármestere meg inkább tárgyalna

A párkányi Matica slovenská szabotázst gyanít az általa évek óta szorgalmazott Ľudovít Štúr-emlékmű elhelyezésével kapcsolatban. És erről a megérzéséről terjedelmesen be is számolt az állami hírügynökségnek. A Duna-parti város vezetője ezt nem így látja, ő tárgyalni szeretne. Ezzel az elgondolással nincsen egyedül, hasonló véleményt fogalmaztak meg a település magyar pártjainak képviselői is.

Hisztiznek a Štúr-szobrot erőltető maticások, Párkány polgármestere meg inkább tárgyalna
wikipédia

Adott a helyzet, miszerint a korábban hírhedt, mostanra már csak ismert szlovák művelődési szervezet párkányi közössége mindenáron úgy érzi,

ha már egyszer štúrovósították az 1948-ig szlovákul Parkanként ismert települést, akkor itt az ideje, hogy legyen a zayugróci nemzetébresztőnek egy szobra is. A Matica slovenská legalább 2015-től kezdve érzi ennek a szükségét, még ha Štúrnak annyi köze is van a településhez, mint mondjuk Gabčíknak Bőshöz.

És mivel az "államalkotók" eme terület megjelölési kezdeményezése nem megy egyik napról a másikra, morgolódik a szervezet, szabotázst kiált, mert szerintük a helyi építésügyi hatóság vonakodik kiadni a szükséges engedélyeket. Az ilyen feltételezéseket egy emberként utasítja el a város független polgármestere, a hidas és az MKP-s önkormányzati képviselője. Ők jobb belátásra szeretnék bírni a maticásokat, hogy a tér szimbolikus birtokbavételét nem feltétlenül a Duna-parton kell demonstrálni.

Környi Zoltán úgy véli, a település nem szabotálja a szobor elhelyezésének az ügyét, csupán "betartja azt a folyamatot, ami egy építkezési engedély kiadásához szükséges, ugyanúgy, mint bármely más hasonló jellegű eljárás esetében. Ezzel párhuzamosan párbeszédet is próbál folytatni a helyi Matica slovenskával, hogy megoldást találjon a szobor elhelyezésének a kérdésére." Az MKP képviselőcsoportjának elnöke portálunknak elmondta, éppen "erről fogadott el egyhangúlag egy határozatot is a helyi önkormányzat az alakuló ülésén", melyet a pártja fakciója is támogatott. Környi hozzátette: "a város lakosainak többsége nem ért egyet a szobor Duna-parti felállításával, ezért egy alternatív megoldást kellene keresnünk. Szeretnénk, ha Párkányban magyarok és szlovákok továbbra is békében élnének egymás mellett és nem lenne köztünk olyan konfliktus, amit már egyszer megéltünk a Štúr-szobor alapkőletételének kapcsán is." - utalt a 2015-ös eseményekre, amikor Párkányban komoly indulatokat váltott ki egy építési engedélyek nélküli avatási ceremónia.

A hidas Vitkó Andrea is visszautasítja, hogy Párkány önkormányzata szabotálná a szoborállítási  kérdést. A helyi képviselő szintén utalt arra, hogy a mellszoborral kapcsolatban a testület november 29-én jóváhagyott egy dokumentumot, amiben az önkormányzat "felszólítja a Matica slovenskát, értékelje át azt a szándékát, ami szerint a folyóparti sétányon elhelyeznének egy Štúr-szobrot." Vitkó a szlovák irodalmi nyelv megteremtőjével összefüggésben megjegyezte, " nincs köze Párkányhoz, ezért az alkotást máshova kellene elhelyezni", az említett "testületi ülésen felmerült, hogy esetleg a szlovák alapiskola területén". De az alkotás végső helyszíne megegyezés kérdése. Legközelebb december 19-én lesz testületi ülés, amelyen a téma ismét terítékre kerülhet.

Hasonlóan látja a helyzetet Párkány polgármestere is.

Szabó Eugen nem tudja, mire alapozza a szlovák kulturális szervezet az obstrukciós vádat. Az önkormányzat hozott egy határozatot, ami nem tartja helyesnek a szobor elhelyezését, de a testületnek nincs módja szabotálni a szobor elhelyezését, ha azt olyan területen valósítják meg, ami nem a város alá tartozik.

A Duna-parti település novemberben újraválasztott vezetője megjegyezte, a maticások korábban bérleti szerződést kötöttek a közkikötővel (Verejné prístavy, a.s.), ahol nyélbe is üthetik elképzelésüket, egyedül a helyi építésügyi hatóság engedélyét kell megszerezniük. Ez a hatóság több ízben hiánypótlásra szólította fel a Matica slovenskát, amit az zaklatásnak fog fel, de ha annak majd eleget tesz a szervezet, nincs hivatalos akadálya a szoborállítási kezdeményüknek.

"Mi határozat formájában állást foglaltunk a kérdésben, amiben leszögeztük, a városunk lakossága többségének véleményéből kiindulva Párkány önkormányzata nem ért egyet ezzel a kezdeményezéssel, és tiltakozik a Matica slovenská szándékával szemben, hogy a rakparton Štúr-szobrot helyezzenek ki. Nézetünk az, hogy egy ilyen szobor kihelyezése a Duna-partra érzéketlenül megzavarná a településünk magyarjainak és szlovákjainak nyugodt és békés együttélését. Testületünk felszólította a Matica slovenská helyi szervezetét a szobor elhelyezésének végső helyéről szóló további tárgyalásra." 

Uznesenie č. 17/2018 zo dňa 29. novembra 2018

MZ p r i j a l o stanovisko

k informácií o iniciatíve Matice slovenskej v Štúrove umiestniť sochu – pamätník Ľ. Štúra na promenáde Dunaja:

Mestské zastupiteľstvo v Štúrove prijalo informáciu o zámere Miestneho odboru Matice slovenskej Štúrove umiestniť sochu „Pamätník Ľudovíta Štúra“ na promenáde Dunaja. Vychádzajúc z názoru väčšiny obyvateľov nášho mesta, MZ v Štúrove nesúhlasí s touto iniciatívou a protestuje proti zámeru MO matice slovenskej v Štúrove umiestiť sochu Ľ. Štúra na nábreží Dunaja. Mestské zastupiteľstvo, ako aj obyvatelia Štúrova si vysoko vážia velikánov slovenského národa a oceňujú ich významné historické pôsobenie, vrátane Ľ. Štúra. Zároveň sme toho názoru, že umiestnenie sochy Ľ. Štúra na nábreží Dunaja je nevhodným a necitlivým zásahom do pokojného a mierového spolunažívania Maďarov a Slovákov na území nášho mesta. Preto Mestské zastupiteľstvo v Štúrove vyzýva MO Matice slovenskej v Štúrove, aby zvážil a prehodnotil svoj zámer umiestniť sochu L. Štúra na promenáde Dunaja v Štúrove.

Zároveň mestské zastupiteľstvo vyzýva MO MS na ďalšie rokovanie o zmene miesta osadenia pamätníka Ľ. Štúra.

"Mi tárgyalni szeretnék" - folytatta Szabó, és a meggyőződése az, hogy a szlovák alapiskola előtt méltó helye lenne az alkotásnak, főleg, ha az oktatási intézmény fel is venné a nemzetébresztő nevét. De az is elfogadható lenne, ha például a városházával szemben lévő parkba tennék a szobrot.

A polgármester a minap fel is hívta a kulturális szervezet helyi elnökét, megkapták-e a további egyeztetésre felkérő levelet, illetve, hogy mikor felelne meg nekik a tárgyalás, de nem voltak túlságosan együttműködőek. Szabó sajnálja, hogy a maticások sajtóhírt kreáltak az ügyből, ami nem segíti az ügyet előre. 

Most a helyzet úgy áll, ha a szlovák kulturális szervezet eleget tesz az építésügyi hatóság hiánypótlási felszólításának, és az illetékes hatóság rábólint a szükséges engedélyre, azt határozati formában a település első emberének kell aláírnia. Azt elviekben lehetne késleltetni, ami ellen viszont panasz nyújtható be, és majd a fellebbviteli hatóság, a nyitra járási hivatal úgy is helyben hagyná a maticások szándékát.

"Szeretnék minden párkányit képviselni, nem akarok valaki ellen tenni",- szögezte le Párkány polgármestere, de elsősorban tárgyalni szeretne a maticásokkal, amire fel is kérte őket írásban, és telefonon is érdeklődött náluk, több-kevesebb sikerrel. 

(sárp)